O tento výsledek se zasloužili - na snímku zleva stojí vedoucí mužstva Zdeněk Kejzral, Marek Hanzlík, Tomáš Svoboda, Tomáš Černík, Petr Haken, Michal Winter, Pavel France, Marek Vlasta, Tomáš Buchar, Roman Abel, Zdeněk Jirásek, trenér Roman Růžička a předseda klubu Josef Jebavý. Dolní řada zleva Daniel Pletka, Jan Starý, Zdeněk Rozsypal, Jan Hurei, Jiří Slabý, Jiří Janďourek a Čestmír Mizera. Leží Petr Žemlička a David Kotlář.