Akce byla zahájena prezentací příchozích v prostorách u hlavního vchodu zimního stadionu. Vyplněním formuláře dostaly děti reprezentační hokejový dres s vyznačením křestního jména. Takto se zapsalo 20 dětí, chlapců i dívek z celého Novopacka (Nová Paka, Stará Paka, Úbislavice), z Prahy a Hradce Králové.

Program pokračoval prezentací akce v hokejové klubovně vybavenou velkou TV obrazovkou. Po přemístění do další šatny se děti převlékaly a zkoušely hokejovou výstroj a výzbroj. Na ledě bylo připraveno osm pracovišť pro zábavné hry a cvičení. Na ledové ploše byl představen i pukomet. Mimo led byla nachystána slalomová dráha a branka pro zkoušku střelby.

V jedné třetině probíhalo představení minihokeje od nejmenších dětí po hráče straších žáků. Ve střední třetině byla volná zóna pro rodiče s dětmi a v další třetině byla rozmístěna jednotlivá pracoviště pod vedením kvalifikovaných trenérů.

Průběh programu byl regulován rozhlasem, prostřednictvím něhož byly rodičům podávány informace o dění.

Na jednotlivých stanovištích byly děti odměňovány cenami. Mimo věcí od ČSLH poskytl pořadatel akce klubové kotouče a vlaječky.

Na závěr se všichni zúčastnění společně vyfotografovali. Akce byla úspěšná co do počtu zájemců a také zvládnutá velmi dobře pořadatelsky.   (bš)