V čem je podle Vás Sokol výjimečný?
Sokol je něco jako rodina. V čem je výjimečná? Jsou v ní různé generace lidí a musí spolu komunikovat nejen v dobách, kdy všechno „jde jak po drátkách“, ale i v těch, kdy okolnosti „rodinné pohodě“ nepřejí. Ale rodina drží pospolu. Stejně tak je to v Sokole, který je navíc „za rohem“. Máme přes 1 000 tělocvičných jednot, takže když někdo uvažuje nad tím, kam by měl dát své dítě „cvičit“, většinou na Sokol narazí.

Tomu také odpovídá fakt, že cvičení rodičů s dětmi bývají většinou plně obsazena a poptávka převyšuje naši nabídku. V hodinách mají totiž rodiče jistotu, že je v našich sokolských jednotách vedou proškolení cvičitelé a bude o jejich děti dobře postaráno. 

Náš spolek je unikátní také v tom, že kromě sportu pro všechny máme vynikající sportovce ve výkonnostním sportu a také společensko-kulturní součást činnosti našeho spolku, jsou to pěvecké soubory, divadelní soubory a v neposlední řadě také historicko -dokumentační středisko, které pečuje o historický odkaz našich předků.

Sokol Řeporyje
Sokol slaví 160 let, přesto mu dominuje mladá krev

Když jste zmínila vynikající sportovce, o kom je řeč? 
Když půjdeme proti proudu času, tak poslední olympijskou medaili – bronzovou, získal člen Sokola Brno I Alexander Choupenitch na olympiádě v Tokiu za šerm. To je více než symbolické, protože jeden ze zakladatelů Miroslav Tyrš, od jehož narození letos uplyne 200 let, je často vyobrazován se šavlí. Takže šerm lze označit za pokračování tradice. Nejde nezmínit Lukáše Krpálka, který získal již druhé olympijské zlato a s judem začínal v Sokole Jihlava. Loni nás navždy opustil bratr Zdeněk Růžička, který na olympiádě v Londýně v roce 1948 vybojoval dvě bronzové medaile.  Na olympiádě v Berlíně v roce 1936 zazářilo družstvo žen v tělocvičném závodě,  v němž skončily druhé. Na kruzích zvítězil Alois Hudec, který se díky svému fenomenálnímu výkonu stal legendou.

V roce 1924 se na VIII. olympijských hrách v Paříži stal prvním československým olympijským vítězem Bedřich Šupčík ve šplhu na laně. Jako připomínka tohoto slavného vítězství se v řadě tělocvičných jednot konají sokolské závody ve šplhu na laně. Ještě musím zmínit Jana Gajdoše, který v roce 1928 získal s mužským týmem v Amsterodamu stříbro. O deset let později na mistrovství světa v Praze získal tři zlaté medaile. Předválečná léta byla zkrátka zlatým obdobím československé gymnastiky a sokolové v ní hráli významnou roli.

Myslíte si, že právě všestranný sport a snadná dostupnost jsou stále největší chloubou Sokola v současnosti?
Ano, naše jednoty jsou v sousedství. A to je jednou z priorit pro rodiče při plánování kroužků, protože mají tuto aktivitu při ruce, kam nemusí s dětmi složitě dojíždět. Setkáváme se s tím, že řada cvičení – zejména pro rodiče s dětmi nebo nejmladšího žactva, je obsazena. A další lekce nelze přidat, protože chybí další cvičitelé, v některých případech proto, že sokolovna je plně vytížena a prostě nemá další kapacitu.

Máte přehled o práci sokolů rozprostřených po všech koutech republiky?
Jsem v čele Sokola letos 11. rokem, takže o tom, co se kde děje, mám obecné informace. Česká obec sokolská má své programové útvary, které řídí činnost v župách a jednotách, a od nich zpětně dostáváme informace o zajímavých akcích. Některé akce jsou pravidelné, takže je máme v interním kalendáři, a jiné jsou ojedinělé, řadu akcí ovlivnila protipandemická opatření, takže se musely konat v menším měřítku, nebo se nemohly konat vůbec. V době před covidem sokolové pořádali kolem pěti tisíc akcí ročně.

U příležitosti 160. výročí Sokola vytvořil uznávaný streetartista Michal Škapa unikátní grafiku s názvem Nazdar!
Sokol slaví 160 let: Dostal dárek, který pomůže opravit sokolovny po celém Česku

Slavíte 160 let od založení, není Sokol „přestárlý“?
Vůbec ne – Sokol je – i přes svůj úctyhodný věk – mladý. Více než 50 % našich členů je do 18 let. A z toho mám velkou radost. Neustále sledujeme, co se děje, jaké sporty jsou moderní, a ty postupně zařazujeme do nabídky tělocvičných jednot. Teď momentálně se samozřejmě potýkáme s enormním nárůstem cen energií, ale já věřím, že se toto podaří vyřešit. Protože to se netýká jen organizací našeho typu, ale má to dopad na všechny. Vnímám, že pomoc sportovním subjektům se intenzivně řeší. 

Podpora sportu pro všechny je také v programovém prohlášení nové vlády, a proto pevně doufám, že si všichni uvědomují, že sport pro všechny je třeba skutečně podporovat, aby se zlepšovalo zdraví národa. Budoucnost vidím v tom, že veřejnost po problémech, které teď máme, bude více myslet na své zdraví a zdravý životní styl. My jsme základ tohoto uvědomění, k nám mohou přijít na začátek sportování. Navíc díky našemu vstřícnému přístupu mohu přislíbit, že naši noví členové získají dobrou partu a časem i kamarády na celý život. A navíc – jsme pro celou rodinu, takže si v Sokole najdou činnosti děti i dospělí v duchu hesla Tužme se!

Autor: Jiří Reichl