V roce 1925 zakupují štěpaničtí hasiči ruční zápřahovou koňskou stříkačku od firmy Stratílek Vysoké Mýto. Na pořízení stříkačky byla pořádána obecní sbírka.

Hasičský sbor fungoval v obci po mnoho let nejen po stránce týkající se požárů a prevence před nimi, ale i po stránce kulturní a osvětové, neboť za dobu svého trvání nacvičil a sehrál celou řadu divadelních představení.

Postupem času, jak členů ubývalo, dochází kolem roku 1975 ke sloučení se sousedním sborem České Proseče.

V této době řídí činnost již sloučeného sboru bratr Josef Brusman. SDH dosahuje dobrých výsledků jak při soutěžích v rámci okrsku, tehdy ještě společně se Starou Pakou a okolními obcemi, tak i vykonanou činností pro obec a obyvatele.

Postupem času dochází opět k odlivu členů, jak je patrno ze statistik. Počty obyvatel obcí klesají a s tím samozřejmě souvisí i členská základna sboru. Až v roce 1991 dochází k nárůstu hasičstva – jednak mladých členů z obou obcí, tak i nových členů z Nové Paky. V současnosti má SDH Štěpanice-Česká Proseč 19 členů.

Sbor vlastní celou řadu požárních stříkaček. Dá se říci, že kromě novějšího stroje PS 12 se jedná především o historickou techniku. V hasičské zbrojnici jsou ještě dva stroje PS 8 a jeden PS 16. To je dar od hasičů z Nové Paky a čeká na renovaci. Hasičský sbor se stará nejen o techniku, která vzhledem ke svému stáří spotřebuje mnoho času, ale i o dvě hasičské zbrojnice, a to ve Štěpanicích a na České Proseči. V současné době je starostou sboru br. Miloš Urban, velitelem br. Václav Chrtek.

MILOŠ URBAN

Kozlův hasičský počin

Hasiči ve Štěpanicích a České Proseči jsou jedním z nosných pilířů obcí. Pečují o pořádek, sbírají staré železo, ale také se vzorně starají o techniku. Jednak o ruční stříkačku fy Stratílek z r.1925, která je plně funkční, bez renovací, a je vždy připravena zúčastnit se různých oslav. Podvakrát fungovala při dálkové dopravě vody v Roztokách u Jilemnice. Tyto dva pokusy jsou zapsány do Guinessovy knihy rekordů. Dále sbor vlastní PS 8, původní stroj Českoprosečských z r. 1941. Stříkačka byla vloni renovována a je rovněž plně funkční.

Pro Kozlův hasičský počin hlasujte ZDE