Činnost dobrovolných hasičů bývá mnohdy stejně obtížná jako práce jejich profesionálních kolegů. A protože by neměla být opomíjena, Deník bude každý čtvrtek přinášet vizitku jednoho sboru dobrovolných hasičů (SDH) z Jičínska spolu s připomenutím jeho nejvýznamnějšího počinu.

Další informace a přiběhy najdete na www.denik.cz/hasici

„Máme 95 stálých obyvatel a 22 z nich je hasičů. Sbor pořádá dva plesy a před třemi roky vznikla nová tradice, a to soutěž koňských stříkaček.
Inspirací byla skutečnost, že hasiči získali ze Stříbrnice koňskou stříkačku, opravili ji a nyní ji představují nejen na této akci. Je to zároveň velká propagace historie hasičstva a dnešním lidem se na kterékoliv podobné akci krásné staré exponáty, zvláště když jsou schopné provozu, moc líbí,“ uvedl starosta obce Zdeněk Karbulka.

 Nejvíce v obci pomáhají členové Sboru dobrovolných hasičů. Bez nadsázky starosta tvrdí, že jsou hybnou pákou obce, protože pomáhají maximálně. „Upřímně řečeno, bez hasičů bych se neobešel, jejich práce pro obec je vidět na každém kroku. Ať už jsou to drobné opravy, renovace chodníků.“

Hasičský sbor má dlouholetou tradici, významné jsou i kulturní akce, které požárníci společně s obcí pořádají pro obyvatele. Věra Nutilová

Kozlův hasičský počin:
Hasiči ve Vrbici se aktivně podílejí na životě obce. Největší podíl mají ovšem na vybudování víceúčelového objektu, kde se nachází sklad obecního úřadu, autobusová zastávka a také hasičská zbrojnice.
S pracemi bylo započato v říjnu roku 2008, v červnu letošního roku byla hotova fasáda a objekt byl předán do užívání. Vrbičtí hasiči při této akci odpracovali dobrovolně 2500 hodin.