Činnost dobrovolných hasičů bývá mnohdy stejně obtížná jako práce jejich profesionálních kolegů. A protože by neměla být opomíjena, Deník bude každý čtvrtek přinášet vizitku jednoho sboru dobrovolných hasičů (SDH) z Jičínska spolu s připomenutím jeho nejvýznamnějšího počinu.

Další informace a přiběhy najdete na www.denik.cz/hasici


Oddíl se kvůli lesklým přilbám začal hašteřit, a tím dal podnět k založení samostatného sboru. Stalo se tak 17. srpna 1875, kdy 41 zakládajících členů složilo slib do rukou Hynka Tomáše.  V roce 1986 byl na zahradě u Brettů konán první sjezd Hasičské župy Novopacké. Packý sbor od svého založení vzkvétal a v roce 1923 byl dokonce založen ženský sbor v počtu 19 členek.

 V roce 1928 pomáhali pačtí hasiči likvidovat veliký požár v Levínské Olešnici, který zachvátil 16 obytných stavení včetně stodol. V roce 1930 se sbor podílel na likvidaci ohně, jenž vypukl v textilní továrně v Horkách u Staré Paky. Ojedinělou zkouškou zdatnosti byla pro požárníky katastrofální povodeň dne 26. května 1936 odpoledne. Po průtrži protrhla voda Brdského potoka železniční násep a valila se městem. Při povodni zahynuly dvě ženy a dvě děti. Na 80 rodin přišlo o majetek. V následujícím roce byl slavnostně rozvinut nový hasičský prapor, zhotovený podle návrhu místního malíře Otakara Číly.

Jedni z prvních

V roce 1995 byly na území České republiky zřizovány výjezdové zásahové jednotky z řad místních dobrovolníků. Jedna z prvních byla založena i v Nové Pace. JPO II. měla 20 mužů, nyní je jich 32 a úzce spolupracují s profesionální jednotkou. Členové drží nepřetržitou 24hodinovou pohovotost.

Sbor dobrovolných hasičů v Nové Pace má v současnosti 92 členů, z toho je 28 žen. Sídlí v hasičské zbrojnici společně s profesionály. Navíc vychovává i 32 mladých hasičů. Velitelem sboru je Martin Kubišta, starostou Milan Pospíšil.

Vloni vyjeli muži v modrých uniformách zhruba k 15 událostem, vedle požárů to jsou především lokální záplavy, likvidace následků větrných smrští ad. Novopacký sbor má ve svém středu i dva členy, kteří obdrželi nejvyšší hasičské vyznamenání. Titul Zasloužilý hasič získali Josef Petr a Jiří Nýdrle.
Mezi největší požáry uplynulých desetiletí, při kterých Pačtí nasazovali své životy, byl požár a.s. Narex v Lázních Bělohradu roku 1997, kde zasahovalo celkem 11 jednotek a škoda přesáhla 2 miliony korun.

Oheň s největší škodou vzplál v továrně Milerba. Shořel zde majetek za neuvěřitelných 100 milionů korun. I zde Pačtí pomáhali zkrotit nebezpečný živel. Mezi další velké zásahy se zařadil požár v roce 2004 v packém podniku ZPA, kde dosáhla škoda 50 milionů korun. Poslední velký zásah byl v roce 2007. To řádil červený kohout opět doma v podniku Lohmann – Rauscher a způsobil škodu za 220 milionů. Šlo o požár s největší škodou v celé ČR. Hasiči pomáhali likvidovat i následky povodní, v roce 2002 vyjeli do obce Býkev na Mělnicku.

Skvosty

Vedle moderní techniky jsou hasiči majiteli dvou historických vozidel – Praga AN z roku 1928, zvaná Andulka, která prošla generálkou, a dále požárního žebříku AZ Ford 18 z roku 1939. Oba skvosty nechybí na nejrůznějších oslavách, soutěžích a slavnostních akcích.

Novopačtí hasiči mají opravdu pestrou činnost – zúčastňují se okrskových soutěží, asistují při autokrosových závodech ve Štikovské rokli, s technikou navštěvují srazy historických veteránů, pořádají týdny otevřených dveří, organizují velký Hasičský bál, kamarádská posezení, besídky pro děti. Nechybí ani na akcích města. Aktivně spolupracují se spřátelenými sbory v německém Amstettenu a moravské Březové.

A navíc si najdou chvilku i pro mladou generaci. V roce 1998 byl obnoven Kroužek mladých hasičů, který vede Lubomír Exner. Jeho členové se schází dvakrát týdně a výsledky své práce předvádí na okresních i krajských soutěžích, kde se jim daří umístit na předních postech. Vloni například obsadili II. příčku v krajské soutěži dorostenek, reprezentovali i v Rakousku.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN

Novopačtí hasiči si váží každodenní práce jednotlivců, protože zvlášť v dnešní době není samozřejmé, aby někdo vykonal tolik práce ve svém volnu jako hasiči. Sami vyzdvihují čin, který je pro ně tím největším, čeho lze v tomto poslání dosáhnout.

Dne 1. května 2002 převzal dlouholetý člen sboru Stanislav Petrásek v přibyslavském zámku medaili Za záchranu lidského života. V létě roku 1978 nezaváhal a zachránil život mladé dívce, která po autonehodě skončila pod koly automobilu. Skromný hrdina o svém činu nemluvil a vše prozradil až jeden novinový článek v Jičínském deníku. Poděkování za ním posíláme dnes už bohužel do hasičského nebe.