Při té příležitosti bylo město vyzdobeno prapory a slavobránami, na náměstí byla postavena tribuna a hasiči nastoupili před početné obyvatele města v přílbách s odznaky, které tehdy dodal sobotecký rodák obchodník Josef Matějovský z Vídně. Jak rychle a nadšeně došlo ke vzniku sboru, ještě rychleji nadšení ochablo zejména po úmrtí zástupce velitele Jana Pršína. Po dalších dvou letech tak došlo z iniciativy městského úřadu k sestavení sboru nového. Ten měl 62 členů a od té doby nebyla činnost už nikdy přerušena. Hasiči začali pořádat plesy, cvičení, oslavovali svátek sv. Floriána.

V roce 1884 dokonce proběhl v Sobotce župní sjezd a cvičení. Materiální zabezpečení sboru bývalo největším problémem. Město, okresní záložna i různé pojišťovny sice přispívaly na činnost, ale většinu peněz musel sbor získat sbírkami, výtěžkem z plesů, uniformy si koupili hasiči ze svého. Jak konstatuje kronika, kterou pečlivě sepsal Karol Bílek, tehdy po dvaceti letech činnosti zasahovali u 89 požárů, k dispozici měli dvoukolovou a čtyřkolovou stříkačku, dvě přenosné a v roce 1901 byla od firmy Smékal zakoupena stříkačka parní.

Předání roušek Domovu seniorů Odolov.
Hasiči pomáhají napříč celým krajem

Ve druhé světové válce byl prozrazen hasičský odboj, mnozí členové byli zatčeni. 5. května 1945 byl zastřelen člen sboru Josef Kopecký, o tři dny déle Jaroslav Havíř. Devátého května se hasičský sbor zúčastnil záchranných prací při likvidaci následků německého náletu na Mladou Boleslav.

Hasičský sbor v Sobotce v současnosti pomáhá nebo přímo zajišťuje nejednu akci. Patřila k nim vloni např. Hasičská maškarní merenda, požární asistence při společenských akcích ve městě, pomoc při Soboteckém posvícení. Zkrápějí závodní trať pro Havránkův memoriál. Pomáhají při Soboteckém jarmarku a festivalu řemesel. Sbírají železný šrot, pořádají dny otevřených dveří pro základní a mateřské školy s ukázkami techniky. K pravidelné činnosti patří údržba a úklid areálu hasičské zbrojnice a cvičení hasičských družstev.

Prapor SDH Pecka.
Prapor spojuje členy sborů a vzdává hold jejich práci

Zásahová jednotka vyjíždí k dopravním nehodám, technickým zásahům a požárům. Dbají na údržbu a zajištění akceschopnosti techniky, absolvují odborná školení, např. zdravotní průpravu, školení obsluhy motorových pil, cyklické školení velitelů a strojníků. K výjezdovým vozidlům patří cisterny CAS16 MAN a nová CAS30 Tatra 815-7 a dále dva dopravní automobily. Velkokapacitní cisterna byla předána hasičům vloni. Pořízena byla z operačního programu IROP, za spolupráce s Místní akční skupinou MAS kdy se podařilo získat dotaci ve výši sedm milionů korun, podíl města činil milion korun. Několik desetiletí vychovávají v Sobotce mladé hasiče. V současné době mají 12 dětí v mladším a 22 dětí ve starším oddíle. Jsou zapojeni ve hře Plamen, hasiči pro ně připracují výlety a další zajímavé akce a pyšní se jednotnými tričky s vyobrazením zámku Humprecht.

Vedení sboru si upřímně váží práce všech aktivních členů, pomoci sponzorů a dalších, kteří s nimi ochotně spolupracují. Významným partnerem a vstřícným spolupracovníkem je rovněž Městský úřad v Sobotce.

Nejtvrdší hasič poprvé v hale.
Nejtvrdší hasič se odehrával poprvé v hale

Věra Nutilová