Domovy jsou dnes přeplněny vysoce hořlavými materiály. Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec jste koupili. Věnec by neměl být vyroben z hořlavých materiálů - např. pilin, hoblin. Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. Svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce.

Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a aby nehrozilo její převrácení. Rizikovým faktorem jsou děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

Hasiči z Kosic likvidují následky povodní a požárů.
Hasiči z Kosic likvidují následky povodní a požárů