„Děti si nejdříve opekly na malém ohništi stovku buřtů, které dostaly zdarma. Mezitím hasiči připravili opodál větší hranici z polen od Městských lesů Hradec Králové a místní organizátoři na ni umístili hvězdu večera – čarodějnici. Velký zájem byl i o několik soutěžních disciplín pro ty nejmenší. Následovala prohlídka hasičské techniky a všichni si mohli vyzkoušet i hašení vodními hasicími přístroji. To se mládeži nad očekávání líbilo,“ uvedl za organizátory akce pan Kraus.

Před zapálením hranice s čarodějnicí předal člen Komise místní samosprávy Moravské Předměstí – východ pan Řada třebešským hasičům věcný dar v podobě velkého demoličního páčidla. Ve velkém kruhu kolem přihlíželo přes dvě stě diváků z blízkého i vzdáleného okolí. Byl mezi nimi i pan Koutník, předseda KMS Moravské Předměstí – východ, která celou akci financovala, a dále zástupci sousedních KMS Třebeš a Moravské Předměstí – sever.

„K závěrečnému uhašení dohořívajících polen pozvali hasiči opět děti, které se toho zhostily s velkým nadšením. Za zmínku ještě stojí, že v průběhu večera bylo dospělým účastníkům rozdáno dvě stě brožurek o požární ochraně a první pomoci, které vytisklo v loňském roce město Hradec Králové. Celé toto velké sousedské setkání dětí i dospělých tak bylo nejen radostné a zajímavé, ale i poučné,“ dodal pan Kraus.