Galerie: Vyschlá řeka Tigris odhalila významné osídlení z doby bronzové

Archeologická lokalita Kemune ve vyschlé oblasti Mosulské nádrže. Hliněné cihly staveb z doby bronzové jsou nasáklé vodou z nádrže, ale přesto je lze snadno rozpoznat a odhalit. Archeologové a dělníci vykopávají zdi velké budovy ve starověkém městě, která je interpretována jako skladiště z doby říše Mittani. Archeologická lokalita Kemune ve vyschlé oblasti Mosulské nádrže. Archeologové a dělníci odkrývají zdi budov z hliněných cihel ve starověkém městě Kemune. Keramické nádoby, v nichž byly uloženy klínopisné tabulky, stojí v rohu místnosti ze středoasyrského období. Po dokončení výzkumných prací byla vykopávka z velké části zakryta plastovou fólií, aby byla chráněna před stoupajícími vodami mosulské nádrže. Restaurátorka opatrně vyjímá klínopisné tabulky z otevřené keramické nádoby v laboratoři vykopávek. Pohled do jedné z keramických nádob s klínopisnými tabulkami, včetně jedné tabulky, která je stále v původním hliněném obalu. Kontrola jedné z nádob s klínopisnými tabulkami před vyzvednutím. Stěny skladovací budovy z období Mittani jsou zčásti zachovány ve výšce několika metrů. Vykopané velké stavby z období Mittani jsou změřeny a archeologicky zdokumentovány.