Galerie: Samovznícení uhlí stálo za požárem v Tetíně