Galerie: Dětenický betlém ožívá

Renovaci betléma svěřili potomci Vincence Novotného Vojtěchu Jonášovi (v pokleku), který má na starosti konstrukce. Na restaurátorské práce dohlíží akademický malíř Josef Čoban. Záchrana dětenického betléma. Záchrana dětenického betléma.