Galerie: Jaký byl Den s Deníkem loni v Hořicích?

O náš deník byl zájem i mezi mladými čtenáři. Velkou pozornost budila nová fabie určená jako výhra jednomu ze soutěžících. Na akci zavítaly v hojném počtu také děti. Dospělí diskutovali o možnosti vyhrát nový automobil. Učitelka Marie Baňacká připravuje žáčky na vystoupení. Prvňáčci z místní ZŠ Komenského s pásmem básniček a písní. Rozhlasová moderátorka zavítala s mikrofonem i mezi obecenstvo. S problematikou novinářské práce seznámil přítomné vedoucí redaktor Radovan Sál. Nabízené výhody předplatného zlákaly další zájemce o donášku Jičínského deníku až do domu. Své umění předvedli také mladí hudebníci z folklorního souboru při místní základní umělecké škole v Havlíčkově ulici. Krásně zahráli také mladí klarinetisté. Hořický starosta Ivan Doležal odpovídal na otázky Aleny Kaňkové. Soutěžní kupony na výhru automobilu vkládali soutěžící s nadějí na výhru do připravené sběrné nádoby. Lidé vyplňovali výherní kupony. Hudebníci z místní základní umělecké školy před vystoupením. Jako zcela první se přišli podívat na činnost mobilní redakce Eva a Petr Pachlovi z Doubravy. Dalšími "exkurzanty" byl Zdeněk Hruška se synem Adamem, i když přiznali, že sem zavítali spíše náhodou. Odpoledne si na naší akci zpestřil také Pavel Malý s přítelkyní. Také Hermochovi z Ostroměře neváhali vyplnit svůj kupon s nadějí na novou fabii. Folklorní soubor při Základní umělecké škole Hořice.