Celý život měl blízký vztah ke sportu, především k fotbalu. Aktivně působil v Sokolu a v době druhé světové války spolu s dalšími vrstevníky založili v roce 1942 fotbalový oddíl – AFK Milíčeves. Milíčevskému fotbalu věnoval celý svůj sportovní život, tedy téměř celé třičtvrtěstoletí. Působil jako hráč do svých 42 let, a dále jako trenér mužstva dospělých, které v 60. letech postoupilo do krajských soutěží. Současně pracoval jako oddílový funkcionář, celých 30 let jako předseda oddílu. S milíčevským fotbalem zažil velké úspěchy, a to dobré výsledky v krajských soutěžích a především několikaleté působení FC VTJ Milíčeves v divizi. Přišly ale i horší časy, tedy následný výkonnostní propad.

Za svoji aktivní a úspěšnou práci ve fotbalovém dění byl několikrát oceněn. Byla mu udělena cena Rytíře fotbalu okresu Jičín – 2001, v roce 2004 cena dr. Václava Jíry a v roce 2013 na Galavečeru KFS cena J. Modřického. Současně si osobně velmi váží ocenění, které obdržel za svou účast v odbojovém hnutí v době druhé světové války.

I v současné době dále aktivně pracuje ve svém klubu jako člen výboru, dochází na zápasy i tréninky a radost má především z výsledků milíčevské mládeže. Našemu oslavenci tedy tímto přejeme pevné zdraví, radost z dobrého fotbalu, pohodu a trvalý životní optimismus.   (jn, re)