STK dále uložila pokutu 200 Kč družstvu TJ Lázně Bělohrad B za porušení SŘ §30 odst.2 pís.i) a RS – vedoucí družstva nepotvrdil zápis o utkání A1A0702.

Disciplinární komise: 4 žluté karty a pokuta 500 Kč – Martin Černý (81090009) – Lázně Bělohrad B, vyloučení za dvě žluté karty a pokuta 1 000 Kč – Martin Černý (81090009) – Lázně Bělohrad B, vyloučení: Petr Špicar (81121383, Milíčeves) – tři soutěžní utkání stop od 25. září 2015, paragraf 48/3, Petr Jemelka (89081427, Češov) – jedno soutěžní utkání stop od 25. září 2015, paragraf 43, Michal Poutník (94071924, Kopidlno) – dvě soutěžní utkání stop od 25. září 2015, paragraf 46/1.

Utkání A1A 0605 Kopidlno – Nemyčeves: Libor Strnad (96100136, Kopidlno) – čtyři soutěžní utkání stop od 19. září 2016, paragraf 45/1. Utkání A1A 0706 Libáň – Milíčeves: Kontumace ve prospěch Libáně (3:0), paragraf 36, Radek Hlavatý (85121653, Libáň) – udělena žlutá karta, Zdeněk Špicar (58020301) – vedoucí mužstva FC VTJ Milíčeves – zákaz činnosti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 18 měsíců od 29. září 2016, paragraf 28, FC VTJ Milíčeves – pokuta 5 000 Kč za inzultaci rozhodčího vedoucím mužstva, paragraf 69/1 d.
Příští schůze DCK komise se koná 6. října od 14.00 hodin.    (ofs)