Dále uděluje pokutu 300 Kč za nehlášení výsledků oddílům SK Češov a Sokol Jičíněves. Za nedostavení se k utkání zaplatí SK Miletín dle RS, čl. 12 paušální náhradu 1.000 Kč pořadateli turnaje TJ Sokol Jičíněves, termín je do 31. května 2015, TJ Sokol Jičíněves potvrdí STK přijetí platby.

STK dále souhlasí se změnou termínu OP žáků 27. a 28. kola, nový termín je ve středu 20. května od 17.00 hodin. Neschvaluje návrh dohody o změně termínu v utkání Libuň – Žeretice, neboť zde chybí souhlas soupeře s navrhovanou změnou termínu. Komise STK také bere na vědomí omluvu SK Hošek Robousy z účasti na turnaji starších přípravek dne 23. května v Miletíně, turnaj bude přelosován pro tři účastníky.

DCK: Čtyři žluté karty a stop na jedno soutěžní utkání: Jan Poláček (Jičíněves), Dominik Hora (Hlušice), Mirek Postolka (Žlunice), Tomáš Nýdrle (Žeretice). Čtyři žluté karty a poplatek: Jakub Bydžovský (Podhradí).   (ofs)