Tak velká účast jen dokazuje, že staropacká kopaná si v posledním období vede opravdu dobře a vytváří si pevnou pozici v životě obce. V úvodu byli přivítáni hosté, předseda TJ Sokol Mgr. Milan Pospíšil a místostarosta obce Jiří Knap, i když lze konstatovat, že o hosty se jednalo pouze s ohledem na jejich funkci, jinak jsou totiž oba bývalými staropackými fotbalisty.

Pochvala i kritika

Předseda oddílu Oldřich Vrabec krátce a výstižně zhodnotil ve své zprávě činnost, vyzdvihl klady, kterými jsou jak úspěchy sportovní, hlavně postup mužstva dospělých do krajské soutěže, tak i třeba vybudování nového tréninkového hřiště s umělým povrchem, rekonstrukce kabin a některé další činnosti. Kriticky se vyjádřil hlavně k neúčasti většiny členů na mimosportovní pomoci, kdy brigádnické aktivity spočívají, převážně, na stále stejných lidech.

Příznivě vyzněla i zpráva o hospodaření oddílu. To skončilo v kladných číslech, kde tedy příjmy převýšily výdaje. Za to patří poděkování hlavně sponzorům.

Sportovní činnost

Dále byla zhodnocena sportovní činnost. Trenér A mužstva dospělých Jan Drusan připomněl výsledkovou část, zmínil se o zimní přípravě a v dalších podrobnostech se odvolal na rozhovor v prosincovém Jičínském deníku. Z hodnocení B mužstva vyplynulo, že zde není naplněn účel, tj. být zásobárnou pro A tým. Málo se zapojují dorostenci a další mladí hráči, musí nastupovat ti starší, aby se mužstvo vůbec dalo dohromady. Těm sice patří poděkování, ale hlavní význam tím bere za své.

Trenéři dorostu a žáků sice kladně hodnotili účast a tréninkovou morálku, trápí je však zatímní výsledky v soutěži, věří však, že brzy dojde ke zlepšení. Velice dobře si vede přípravka v okresním přeboru, děti mají velký zájem o tréninkovou účast, Martin Mach chválí i dobrou spolupráci s rodiči.

Po přestávce došlo k vyhodnocení a ocenění nejúspěšnějších hráčů jednotlivých týmů. Celá přípravka získala, za odměnu, dvojnásobné koupání i s rodiči v bazénu restaurace, ceny pak převzali M. Vrabec z přípravky, žák P. Machát, dorostenec T. Typlt a z dospělých Vojta Šolc.

Řeší nedostatek pořadatelů

Po volbě delegátů na valnou hromadu TJ Sokol byla na řadě diskuse. V ní se hovořilo o nedostatku pořadatelů při utkáních B mužů a dorostu, o evidenci členů a placení příspěvků a některých dalších záležitostech, včetně vystoupení obou hostů.

Místostarosta Jiří Knap informoval, že v létě proběhnou oslavy k 650. výročí první zmínky o Staré Pace, jeden den zde bude věnován sportovní činnosti a vyzval oddíl k aktivní účasti. Schválením usnesení byla schůze ukončena.

Závěrem lze konstatovat, že jednání staropackých fotbalistů se vydařilo a pokud se podaří převést většinu připomínek do praxe, přinese to další, pozitivní výsledky.

Karel Navrátil