Získal jste ocenění fotbalový starosta, není to trochu zavazující?
Zavazující snad ani ne. Já bych spíš řekl, že ten rozvoj fotbalu už mám za sebou. Podle mého názoru je to ocenění za mou trenérskou a funkcionářskou práci.

Trochu bych odbočil od fotbalu. Jak se jako starosta Nového Města díváte na rozvoj a úroveň sportu ve vašem městě?
Velkým problémem bude hlavně sport udržet, protože problémy ČSTV a Sazky se projevují, což vidím na hospodaření fotbalového klubu. Nemít rezervy z let minulých, tak je určitě rozpočet schodkový. Své problémy má i město a tak nemůže zvyšovat svou podporu pro sport, i když se může stát, že zastupitelstvo něco odhlasuje navíc.

A je to reálné?
Já jsem realista, takže bych byl rád, kdyby to aspoň zůstalo v té míře, ve které to bylo.

Zpět k fotbalu. Dlouhá léta jste se věnoval novoměstské mládeži, stále ji trénujete?
Právě že je čím dál, tím méně času, takže spíše pomáhám s organizačními věcmi ve vedení klubu.