Cenu, kterou uděluje Královéhradecký krajský fotbalový svaz, převzal na galavečeru v Náchodě starosta Miroslav Nosek z rukou hejtmana Lubomíra France.

Město si tuto cenu zasloužilo především za soustavnou podporu sportovního klubu, která v roce 2015 znamenala primárně investice do nových kabin, sokolovny a úpravy samotného sportovního areálu.