Termínem konání je neděle 28. srpna 2016, začátek turnaje pak v 9.00 hodin. Hraje kategorie starší přípravka (2006 a mladší). Počet mužstev je 8 – 12, startovné činí 1000 Kč a počet hráčů je stanoven na 5+1, maximálně 12 hráčů v družstvu. Hrací doba a systém bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev.

Přípravena je i soutěž v individuálních fotbalových dovednostech pro děti.

Přihlášky, kontakt a další informace: Roman Myška, emailová adresa: roman.my@seznam.cz, tel: 732 918 819.