Jde o nejmasovější turnaj v malé kopané starého kontinentu (Evropy) ve věkových katagoriích mladších (2. a 3.třídy) a starších (4. a 5. třídy) žáků základích škol.

V duchu hlavního hesla " Fotbal je víc než hra, fotbal je radost!" proběhl před zahájením turnaje slavnostní ceremoniál.

Úvodní slovo měl sekretář krajské rady Asociace školních sportovních klubů Mgr. Václav Kužel.
V rámci úvodního ceremoniálu došlo ke slavnostnímu předání ceny, kterou věnovalo Sdružení diabetickcýh dětí ČR. Držitelem ceny se stal žák 5.A Honzík Pačesný ze Základní školy Husitská Nová Paka. Za reprezentaci zdravotně postižených dětí s diabetem, převzal toto ocenění z rukou samotného předsedy Krajské rady AŠSK Mgr. Josefa Čurdy.

Diabetici musí dodržovat přísný stravovací a inzulinový režim a to zejména při vetší fyzické zátěži, ke které bezesporu uvedený turnaj patří (hraje se několik utkání během dopoledne v řadě za sebou).
Na své si přijdou i emoce, které neodmyslitelně ke každému správnému sportovnímu zápolení patří !
(to vše ovlivňuje i diabetiků hladinu cukru v krvi, tzv. glykémii).

Věříme, že Honzíkův příklad budou následovat i jiné děti z dalších dvou desítek diaklubů působích na území ČR, a to i v jiných druzích sportu.

Je velmi pozitivním poznatkem, že i takový velkolepý sportovní podnik, kterým bezesporu McDonald´s cup je, zůstává otevření i pro účast dětí se zdravotním postižením. Je vidět, že když má někdo sport opravdu rád, nemůže mu v jeho provozování zabránit ani zdravotní handicap.

Námi uvedený příklad však může posloužit jako vzor i ostatním dětem, kterým, ač jsou zcela zdrávy, chuť k reprezentaci školy schází! (dia)