Jako aktivní hráč nastupoval se svými vrstevníky v padesátých letech za místní hokejový oddíl. Velká část jeho života je však spojena s fotbalovým oddílem, Po znovuzrození TJ Sokola v roce 1973 bylo nutné zajišťovat dopravu oddílů na fotbalová utkání. Řidičem a zároveň velkým fandou se stal právě pan Mareš. Po dlouholeté období víkend co víkend zajišťoval dopravu mužů, žáků i dorostenců na všechny jejich zápasy.

Zajišťoval i veškerou údržbu a opravy na všech autobusech, které TJ postupně obměňovala a autobus se pod jeho patronací stal i jediným výdělečným prostředkem pro celou tělovýchovu. Jako řidič absolvoval se sportovci zájezdy do Krkonoš, na bruslení do Nového Bydžova, mezistátní fotbalové zápasy do Prahy a zejména ligový hokej do Pardubic. Nezapomenutelné byly družební zájezdy fotbalistů do bývalé NDR – Hadmerslebenu. Výjimkou nebyly ani zájezdy za kulturou i rekreací do zahraničí. V pozdějším věku, když ze zdravotních důvodů předal volant mladším, lužanské tělovýchově a zvláště fotbalistům zůstal věrným fanouškem.

Pan Zdeněk Mareš nebyl nikdy ve vedení TJ jako funkcionář, přesto obrovskou část svého rodinného života věnoval Tělovýchovné jednotě. Byl mladším členům vzorem v obětavosti, zodpovědnosti i přístupu k TJ a svojí činností přispěl k rozvoji sportovního i společenského života nejen v tělovýchově, ale v celé obci.

Určitě ale z toho fotbalového nebe bude naše snažení pečlivě sledovat dál. Zdeňku, budeš nám chybět. Čest tvojí památce. Ing. Ladislav Mach, TJ Sokol Lužany