„Disciplinárka“ potrestala vyloučené hráče: Jakub Nešněra (Libáň) – šest soutěžních utkání (SU) nepodmíněně od 14. června 2009! Michal Čapek (Chomutice) – jedno SU podmíněně do 29. září 2009. Čtyři žluté karty jedno soutěžní utkání stop: Jakub Vestfál (Bříšťany).

Tři žluté karty: Jakub Geršl, Michal Kaláb, Jakub Kaska, Jiří Vinklář, Jan Štipák, Michal Jozífek, Adam Štryncl, Michal Čapek, Marek Odzgan. Poplatky za ŽK: Petr Blažek (Lázně Bělohrad).

Vyjádření: TJ Lázně Bělohrad se do 23. června písemně vyjádří k chování diváků v utkání č. A1A 2403, nebo se zástupce oddílu dostaví na jednání disciplinární komise dne 24. června ve 14.30.

Sokol Libáň se písemně vyjádří k chování trenéra Karla Straky v utkání č. E1A 2106 (do 23. června). Karel Straka se do 23. června 2009 písemně vyjádří ke svému chování v utkání č. E1A 2106, nebo se dostaví na jednání DCK dne 24. června ve 14.30. Jmenovaný má do vyřešení případu zastavenou činnost.⋌ (ofs)