Můžete nám představit v krátkosti váš klub
SKP Valdice, oddíl kopané, má několik družstev. Jsou to dva týmy mužů, po jednom kadetů a žáků. Všechny celky hrají okresní soutěže, kde se pohybujeme se střídavými úspěchy ve všech patrech tabulek. Někdy je rok úspěšnější, jindy ne. Je to prostě sport.

Co vám jako klubu přináší vlastní činnost?
Tak tím hlavním přínosem je fakt, že máme aktivní členy – fotbalisty jak mezi dospělými, tak mezi mládeží, což je pro nás velký úspěch, zejména v kategorii žáčků a můžeme tak dělat sport, který nás všechny baví. Setkávat se při trénincích, zápasech i dalších sportovně kulturních akcích. Tím dalším faktorem je určité sdružení lidí, kamarádů při sportu i mimo něj. Fotbal je kolektivní hra a být v kolektivu to nás motivuje. Jinak by jsme hráli třeba tenis. V neposlední řadě je to fakt, že děláme něco nejen pro sebe, ale i pro druhé, kdy hlavně děti jsou naší motivací, tak jako to kdysi dělali naši tátové pro nás.

Vypadá to že nemáte žádné starosti, že je vše tak, jak má být?
To je pouhé zdání a my víme, že si s tím vším musíme poradit. Po sportovní stránce nás trápí kategorie kadetů. Kde je velký problém s hráči. Kluci nemají takový zájem, jak tomu je u žáčků, a to se potom promítá i do utkání a tréninků samotných.

Co finanční zajištění chodu klubu, kde všude máte podporu?
Co se týká podpory, tak máme několik drobných – menších sponzorů, kteří nám pomáhají hlavně po materiální stránce. Proto fakticky jediným velkým „podporovatelem" je obec Valdice, kdy prostřednictvím obecního úřadu a pana starosty Žurka máme nyní dobré a korektní vztahy. Vedení obce pochopilo fakt, že nemůžeme bez výrazné finanční podpory z jejich strany existovat a také k tomu tak přistoupilo. Vždyť jen energie nás stojí za provoz areálu skoro 60 procent rozpočtu klubu. Víme, že to není lehké v dnešní době podporovat klub, ale je to vizitka obce a já jsem přesvědčen, že dobrá. Že svoji činnost děláme dobře a s pozitivním přístupem všech členů, kteří to myslí s klubem a fotbalem upřímně.

Nemohu se nezeptat na věznici, jak ta vám pomáhá, v jaké úrovni je její podpora?
Díky věznici můžeme vlastně vůbec hrát a trénovat. Máme v pronájmu celý areál hřiště, který patří Vězeňské službě a nyní jsme ve stádiu jednání o prodloužení pronájmu na další roky. Mohu říci, že se nám, a já tomu věřím, podaří najít společnou a rozumnou řeč s vedením věznice, a to zejména v otázce využívání areálu.

Je něco, co vás jako klub nebo předsedu trápí?
Naším největším trápením jsou lidé, kteří nám nepřejí a dělají vše pro to aby se nám nedařilo. Hází nám klacky pod nohy, hází špínu na náš klub, funkcionáře i hráče. Tito jedinci nás poškozují v očích veřejnosti i v očích našich dvou hlavních partnerů, a to jak vedení věznice, tak vedení obce. Neustále dostáváme informace o anonymních stížnostech, které se prý množí na náš klub a provozní činnost na hřišti. Nechápu upřímně tyto lidi, o co jim jde. Je to jen závist a vztek na to, že se dokážeme sdružit a dělat něco smysluplného, co nás baví? Nebo je to osobní zášť za něco, co ale neumíme popsat protože nikdy nikdo jmenovitě nic nepřednesl, natož aby podal konkrétní stížnost na naši činnost. My máme jako klub a jeho představitelé svědomí čisté. Dodržujeme stanovená pravidla a staráme se o pronajatý majetek jak nejlépe umíme. Vždyť se podívejte na naše hřiště, jak máme kvalitní povrch na to že kopeme okres, jak někteří škodolibci nadhazují. Každý má možnost zapojit se s námi do této činnosti a pomoci nám ke zlepšení. Nemáme patent na rozum, ale děláme vše poctivě ve prospěch fotbalu a klubu. Za tím si já i vedení klubu stojíme.

Tak raději z jiného soudku. Co cíle klubu, mužstev pro tento rok?
Naším prvořadým cílem je hrát dobrý fotbal. Mít širokou základnu ve všech kategoriích a dělat fotbal pro radost. Ano, výhry k tomu patří a i my chceme vyhrávat. Věřím, že mužstva budou vyhrávat a přinesou radost sobě i divákům. Na druhou stranu ne vždy je výhra tím nejdůležitějším faktorem našeho počínání.

Na závěr, co byste popřál klubu a celému českému fotbalu?
Klubu hodně dobrých a klidných let, plných vzájemné tolerance a spolupráce mezi všemi důležitými subjekty, kteří jsou pro náš klub a jeho chod důležití. Hodně zájemců o fotbal a hodně fanoušků. Českému fotbalu, aby se konečně dostal z černé díry, ve které se nachází díky nestandardním řešením krizového období. ⋌(jp)