Přítomni zde byli primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink, předseda KFS Královéhradeckého kraje Václav Andrejs, předseda Královéhradecké České unie sportu Jiří Pavlíček, trenérská legenda Ladislav Škorpil, sekretář KFS Ladislav Brož, předseda OFS Hradec Králové Martin Zbořil, místopředseda OFS Hradec Králové Vladan Haleš, místopředseda KR OFS Evžen Zvolánek, zástupci médií a mnozí další hosté.

Slavnostní setkání zahájil a moderoval Jiří Pavlíček, za výkonný výbor OFS Hradec Králové přivítal všechny účastníky předseda Martin Zbořil, který oceněným poděkoval za odvedenou práci pro fotbal v rámci OFS Hradec.

Poděkování se dostalo manželkám a rodinám za podporu i toleranci, protože bez toho by fotbal nebylo možné dělat. Následoval slavnostní přípitek a kulturně sportovní program, v němž vystoupili mistři světa ve footbagu Tomáš Tuček a Martin Sládek, zpěvák Michal Horák a k vidění byly i ukázky stepu, což orámovalo slavnostní předávání pamětních plaket sedmi laureátům letošních Hradeckých fotbalových osobností.

Zvláštní cenu Okresního fotbalového svazu převzal „Děda" Miloš Kittler za fotbalové a sportovní fotoreportáže.

Všichni ocenění odpovídali na dvě stejné otázky: Co pro vás znamená ocenění? Jaká jsou vaše přání?

Ivan Černík: Setkání mne velmi potěšilo a jsem rád, že jsme se společně s manželkou mohli této příjemné akce, kde byla řada zajímavých hostů a osobností, zúčastnit. Ocenění od OFS Hradec si velmi vážím. Jinak mě mrzí nevýstavba stadionu i bodové ztráty FC Hradec v závěru podzimu. Přeji „votrokům" úspěšné jaro a návrat do Gambrinus ligy.

Václav Jilemnický: Jsem rád za možnost zúčastnit se tohoto neopakovatelného vyhlášení a setkat se s funkcionáři a osobnostmi fotbalu. Děkuji Sokolu Lovčice, kde jsem aktivně hrával a dlouhá léta funkcionařil, dále i OFS Hradec Králové. Přeji lovčickému fotbalu setrvání v přeboru, Hradci prvoligové zápasy na novém stadionu.

Bohumil Lemfeld: Vyhlášení proběhlo v krásném prostředí a mělo tradičně dobrou úroveň. Účast hostů včetně doprovodného programu plně vystihovaly důstojnost tohoto setkání. Je dobré, že OFS Hradec nezapomíná na dobrovolné funkcionáře. Podobným akcím fandím a věřím, že budou i nadále pokračovat.

Miroslav Melichar: Děkuji OFS Hradec za ocenění, kterého se mi dostalo. Slavnostní večer byl velmi dobře připravený a měl příjemný průběh, což byla pro mne i možnost potkat a poznat zde řadu fotbalových osobností Královéhradecka. Hradeckému fotbalu přeji, aby se co nejdříve vrátil zpět do nejvyšší soutěže.

Miroslav Přibyl: Myslím si, že dnešní večer byl pro všechny vyznamenané výrazem ocenění jejich dlouholeté práce ve fotbale. Slavnostní večer s přítomností manželek je i pro ně výrazem poděkování a malou odměnou za to, že nám tolerují nekonečné hodiny dobrovolné činnosti ve prospěch fotbalového hnutí.

Otakar Rejfek: Jsem rád, že jsem se tohoto vyhlášení spolu s manželkou zúčastnil. Po letech došlo na setkání s trenérem Ladislavem Škorpilem, který mne vedl v dorostenecké lize ve Spartaku Hradec. Chtěl bych poděkovat OFS Hradec Králové za pozvání a důstojný průběh akce, což si budu hodně dlouho pamatovat.

Bohumil Rulf: Výborně připravená akce byla doplněna zajímavým programem v příjemném prostředí, což orámovalo předávání ocenění. Potěšilo mne, že byl přítomen i primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink včetně vedení KFS a OFS. Přeji sportovcům zejména pevné zdraví, jako hradecký fanda brzký návrat do ligy a nový stadion.