Pořádal ho v sobotu 25. června svazek obcí Mariánská zahrada ve spolupráci s TJ Sokol Jičíněves za podpory Královéhradeckého kraje a svazku obcí. Sportovce a fanoušky přivítal pan Horák z TJ Jičíněves.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 9 družstev. Přihlášená mužstva reprezentovala své obce.
Zúčastnily se týmy: z Bukvice (2), z Jičíněvsi (4), z Vršců (1), z Jičína (1) a z Nového Bydžova (1).
Tradičně se hrálo o velký putovní pohár Mariánské zahrady a o umístění na prvních třech příčkách.

Ve finále o první místo se utkalo družstvo Bukvice A (na snímku), držitel putovního poháru v posledních dvou letech a družstvo „Morgan Jičíněves".

VÍTĚZOVÉ
Pohár obhájilo již potřetí družstvo z Bukvice „A". Druhou příčku obsadilo mužstvo „Morgan Jičíněves" a třetí místo získal tým „Pivní jelita" z Jičíněvsi. Ostatní družstva získala diplom. Poděkování patři TJ Jičíněves za perfektní přípravu a organizaci turnaje a panu starostovi Jaroslavu Mlejnkovi.    Eliška Formanová