Úspěšný lékař, výborný fotbalista. Čtyřnásobný mistr světa ve fotbale lékařů a kapitán SK Jičín při jeho největším úspěchu novodobé historie, účastí v divizi. Zároveň také funkcionář SK Jičín se teď se rozhodl kandidovat na funkci předsedy Okresního fotbalového svazu Jičín. To vše je - MUDr. Daniel Malý.

Co vás přivedlo na myšlenku kandidovat na předsedu OFS Jičín?
Nenapadlo to mě, ale mé kamarády a kolegy z SK Jičín. Díky tomu jsem začal uvažovat, jestli i já v současné situaci kolem českého fotbalu mohu udělat něco, aby se zlepšila situace také u nás na Jičínsku. Kandidatura na předsedu okresního fotbalového svazu je jednou z cest, jak obraz fotbalu nejen na našem okrese vylepšit. Některé veřejně známé kauzy, jež byly v nedávné minulosti osobně spojeny se současným předsedou OFS, totiž vrhají na jičínský fotbal špatné světlo - a to já i moji kolegové chceme změnit.

Skloubit lékařskou praxi a řízení okresního fotbalového svazu by jistě znamenalo velkou spoustu času. Lze jej ve vašem nabitém programu najít?
Určitě ano. Už situace kolem voleb do Okresního fotbalového svazu Jičín se vyvinula tak, že si vyžaduje maximální nasazení. Takže vidím, že to skloubit jde. Navíc si myslím, že řízení OFS by nemělo být závislé na jediné osobě. Fotbal je týmová hra a týmová by měla být také spolupráce celého výkonného výboru OFS.

S jakými představami a cíli do voleb jdete?
Chci se zaměřit na tři základní oblasti. Nejdůležitější je mládež. Je potřeba pomoci všem klubům, kteří o to projeví zájem, nastavit funkční spolupráci se základními, ale také s mateřskými školami. Včas probudit v dětech zájem o sport a tím i ke zdravému životnímu stylu. Dalším důležitým bodem je kvalitní vzdělávání trenérů a rozhodčích. Vytvořit jim odpovídající podmínky, aby byli motivovaní se sami zlepšovat. Třetím podstatným bodem je lepší komunikace a spolupráce OFS s jednotlivými kluby. Nestačí jen rozesílat maily. Je potřeba chodit do klubů. Mluvit s nimi o jejich starostech a pomoci jim je řešit.

Jaké dáváte šance sobě a svým kolegům, kteří jdou do voleb s vámi?
Předně je potřeba zdůraznit, že někteří lidé v současném výkonném výboru jsou pracovití a rádi bychom s nimi spolupracovali v nově zvoleném výboru. A pokud se ptáte, jaké jsou naše vyhlídky do voleb. Odpovím, že to nezáleží na nás, ale pouze na klubech, zda chtějí změnu, po které volá drtivá většina okresů po celé zemi, anebo jim je další směřování fotbalu u nás na okrese jedno. Já věřím, že nebudou chtít, aby je dál zastupovali lidé, kteří podporovali Romana Berbra a jeho praktiky.

Věříte v lepší budoucnost českého fotbalu?
Určitě! Máme zprávy z různých míst ČR, kde jsou připravené nové kandidátky bez lidí spojených s minulostí. Všichni společně vnímáme tuto dobu něco jako sametový listopad 1989 a pokojnou obměnu bývalého aparátu za nový funkční směr. Věřím, že podobně jako my, půjdou se stejným odhodláním do voleb i lidé v dalších okresech Královéhradeckého kraje.