Tedy až na jeden. Už v roce 2019, kdy se Marek Pilný po omilostnění vracel do FAČR, proti němu zvedl ruku klub z Bílé Třemešné. Další čtyři delegáti se tehdy hlasování zdrželi. Ne náhodou byl tak právě třemešenský Sokol i tentokrát jedním z těch, které v čele OFS Trutnov stály o změnu.

Jeho sekretář Martin Hažer, jenž se páteční volební valné hromady osobně účastnil, nyní Deníku objasnil mimo jiné důvody, proč za Sokol hlasoval pro opozici v podobě druhého kandidáta Jiřího Skučka.

Proč jste se rozhodli podpořit Jiřího Skučka?
Především už delší dobu cítíme, že by to u nás na okrese (a nejen tam) chtělo změnu. Na to jsme ostatně poukazovali už na předchozí valné hromadě v roce 2019, kdy jsme jako jediný klub byli proti volbě Marka Pilného předsedou OFS Trutnov. Dále se nám velice líbila myšlenka mít z každého subregionu (Trutnovsko, Královédvorsko, Vrchlabsko, Úpicko) svého zástupce, což je dle našeho názoru velmi důležité. Věřím, že by to pomohlo i spekulacím o protežování některých klubů. Proto jsme alespoň rádi, že se do výkonného výboru dostal „Dvorák“ Standa Ježek a nahradil tak, pro spoustu klubů neznámého, Jaroslava Švorce ze Spartaku Hajnice. Z mého osobního hlediska byla v případě zvolení „týmu Jiřího Skučka“ důležitá i vidina obnovení činnosti Jaroslava Plevy na pozici GTM OFS Trutnov. Zastávám ten názor, že Jarda patří k nejschopnějším trenérům mládeže a lidem v okolí, což lze vidět také na kvalitě mládeže Vrchlabí a jeho oblíbenosti mezi hráči a rodiči. Za vše mluví i slova předsedy KFS pana Václava Andrejse, jenž na valné hromadě pronesl: „Náš nejlepší GTMák – Jarda Pleva“. Celkově nám jsou bližší jména jako Jiří Skuček, Standové Ježek a Mlejnek, Míra Seidel, Jirka Říha či Pavel Matějka starší, u kterého mě osobně velmi zaujalo jeho vystoupení na valné hromadě. Ze druhé kandidátky pak hlavně Radek Kotyk.

Co tedy na výsledek voleb říkáte?
S předsedou našeho oddílu Michalem Hruškou jsme k výsledkům voleb na našem facebookovém profilu vyjádření již zveřejnili. Aktuální obraz českého fotbalu po několika skandálech je pro většinu rodičů, fanoušků a sponzorů velmi pošpiněn a uvidíme, jaké stanovisko k tomu zaujmou. Volby nedopadly dle našich představ, ale svět nekončí. Fotbal neděláme pro funkcionáře, ale pro naši nastupující generaci. Vůči členům nového výkonnému výboru necítíme žádnou zášť a ke zvolení jim gratulujeme.

Máte snad obavy, že by vám chtěl na hřišti někdo škodit?
Takové obavy opravdu nemáme. Nevím, zda by vůbec na okresní úrovni někomu stálo za to zpětně se mstít. Navíc, před valnou hromadou jsem otevřeně diskutoval i přímo s Markem Pilným. Probírali jsme postoj našeho klubu k jeho kandidátce. Řekl nám, že ačkoliv jsme před dvěma lety hlasovali proti němu, cení si našeho názoru. A kdyby se chtěl mstít, udělal to již před dvěma lety. Stručně řečeno, názory a pohled na fotbal máme rozdílné, ale věřím, že se navzájem respektujeme.

Názory z dalších oddílů

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „Klub FC Vrchlabí se v předvolebním „boji“ stal hlavním oponentem stávajícího předsedy p. Marka Pilného. Ještě před rozhodnutím p. Jiřího Skučka kandidovat na post předsedy OFS Trutnov jsme se sami pokusili sehnat vhodného kandidáta a jeho spolupracovníky. Bohužel na post předsedy se nám to nepodařilo, protože námi oslovení lidé byli hlavně z důvodu pracovního vytížení nuceni tuto nabídku odmítnout. Pana Jiřího Skučka si vážíme za jeho odvahu, ale i on sám dobře ví, že měl velmi malé šance uspět. Dále jsme zorganizovali na stadionu FC Vrchlabí setkání se zástupci (F)evoluce za účasti p. Vladímíra Šmicera, p. Rudolfa Řepky a p. Ondřeje Lípy. Jsme rádi, že hojná účast klubů z OFS Trutnov si vyslechla zajímavé a podnětné názory našich hostů. Proti volbě p. Marka Pilného jsme měli více důvodů, které jsme se nebáli prezentovat i přes celostátní média. Jeden z nich byl i ten, že dle samotného vyjádření předsedy KFS p. Václava Andrejse „Nejlepší okresní GTMák“ p. Jaroslav Pleva, vnímal dva roky „spolupráce“ s p. Markem Pilným na řešení problému mládeže na okresu za takřka nulové. To se absolutně příčí fotbalové filozofii FC Vrchlabí, pro který je výchova mládeže prioritou a vynakládá do ní velké množství trenérské energie a finančních prostředků. Výsledek voleb je z našeho pohledu očekávaný, jen nás překvapil rozdíl ve výsledku hlasování. Že bychom nyní měli mít obavy z jakékoliv pomsty za náš postoj? Pokud by to měly být obavy z p. Marka Pilného a jeho vazeb na rozhodčí, pak určitě ne!“

Přemysl Bujárek, tajemník TJ Jiskra Podhůří: „Náš pohled na roli předsedy OFS má dvě roviny. Regionální, kdy zajišťuje fungování fotbalu na okrese, a celorepublikovou, protože předseda OFS má hlas při volbě vedení FAČR. Z hlediska regionálního negativně vnímáme to, že staronový předseda OFS pan Pilný si zvolení do funkce vysvětluje jako mandát na čtyřleté vládnutí jednoho muže stylem, já rozhoduji o všem. Před čtyřmi lety pan Pilný neměl protikandidáta, takže při volbě jsme se museli zdržet hlasování. Ale letos se protikandidát objevil. Pan Jiří Skuček dal dohromady tým lidí, které chtěl mít ve výkonném výboru, o které se chtěl opírat a fotbal v okrese řídit společně s nimi. Do něj jsme přispěli osobou Standy Mlejnka, našeho hráče, ale hlavně dlouholetého a v okrese velmi dobře známého trenéra mládeže i sekretáře fotbalového oddílu. Byl by platným a kvalitním členem VV. Celorepublikově jsme volbu předsedy OFS vnímali jako možnost vyrazit jedno z koleček mechanizmu, který řídí současné fungování FAČR. Jak jej řídí, se bohužel v poslední době dozvídáme z různých korupčních a jiných kauz, vrcholících zatčením místopředsedy FAČR a „šedé eminence“ právě onoho soukolí Berbra. Pan Pilný je jedním z „berbrovců“. Rozhodčí, který řídí OFS. Jak charakteristické pro fungování celého systému uplácení, protislužeb a zastrašování. Současný společenský pohled na fotbal je díky těmto skutečnostem mimořádně negativní. Při jednání o podpoře fotbalu s představiteli města nebo sponzory je otázka, co s danou situací uděláme, řečena pokaždé. Naše odpověď nyní bude jasná. Zkusili jsme to, ale přestože to nevyšlo, nevzdáme se. Respektujeme výsledek voleb předsedy i výkonného výboru OFS, ale budeme jejich činnost bedlivě sledovat, hlídat, chválit a pokud bude třeba kritizovat. Jako řádní a nevyloučení členové FAČR na to máme plné právo. Obavy nemáme, fotbal hrajeme, protože ho máme rádi a to nám nikdo vzít nemůže.“

Jan Hlava, předseda FC Libotov: „U nás byla volba jasná hned od začátku. Chtěli jsme ve vedení okresu změnu. Před čtyřmi a osmi lety jsme se vždy zdrželi hlasovaní, takže když se objevil protikandidát, nebylo nad čím přemýšlet. Také se nám líbil výběr členu do výkonného výboru i podpora (F)evoluce. Bohužel se ukázalo, kam se fotbal na Trutnovsku bude odvíjet. Ukázalo se 'lovení hlasů' a strach odstoupeni od korýtka jako nejúčinnější zbraně. Teď budeme čekat, že ve zbytku republiky chtějí fotbal dělat trochu slušně a v budoucnu bez dalších kauz. Obavy z nějaké odvety samozřejmě nemáme. Budeme si dál hrát naši třetí třídu a nic moc se pro nás nemění. Nějakou větší angažovanost od svazu stejně nečekáme. Když jsme se loni ptali na dotace na hřiště, byli jsme stejně odpálkováni. Nejvíc nám pomáhá obec a nečekáme, že by se na tom mělo něco změnit.“

Karel Kužel, předseda TJ Sokol Kunčice nad Labem: „TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek volil „změnu“. Rozhodli jsme se tak na základě vyjádření naší členské základny. Je zapotřebí vyzdvihnout odvahu pana Skučka a jeho kandidátů, kteří neseděli doma a šli s kůží na trh. Rozčeřili klidné vody a vytvořili předvolební diskusi. Doufám, že i to bude novým impulsem pro čistou práci zvoleného výboru OFS Trutnov. Nově zvolenému předsedovi a členům gratuluji.“

Tomáš Roman, sekretář TJ Jiskra Kuks: „Osoba pana Skučka pro nás byla zajímavou alternativou k současnému VV především složením jeho spolupracovníků a snahou o změnu vnímání aktuální situace, která jistě někomu vyhovuje, ale dlouhodobě se ukazuje na úbytku členské základny hráčů i rozhodčích, že je třeba jiného smýšlení. Pan Skuček pro nás byl nadějí na jiný pohled a řešení fotbalu v našem okrese. Po dlouhé roky neměly oddíly na Trutnovsku možnost volby kandidáta, jelikož se nenašel nikdo, kdo by chtěl okresu „šéfovat“. Až na osobu pana Pilného, kterého bohužel zná celá fotbalová republika. Měli jsme možnost ukázat, že nám není jedno, kdo nám šéfuje. Že chceme navrátit fotbalu důvěru. Jsme smutní, že se našlo tak málo lidí s odvahou využít nabízené změny a vymanit se ze zažitých pořádků. Obavy, že by nám nyní měl někdo škodit, určitě nemáme. Měli jsme možnost volby a té jsme využili. Hrajeme amatérskou soutěž, ve které si jdou chlapi po práci udělat žízeň, pokecat s přáteli a prožít emoce. Fotbal na této úrovni by měl být především o radosti ze hry a tu si nenecháme zkazit.“