To, že to tak je, že radost z pohybu a posouvání svých možností přináší i dobré výkony dokázala skupina žáků, kteří jsou ubytováni na internátě Odborného učiliště a Praktické školy v Hořicích.

Sportování na hořickém odborném učilišti a praktické škole.Na začátku tohoto příběhu byla pouze snaha překonat sám sebe, udělat něco, co by člověk sám od sebe nečekal. Žáci, kteří většinou nikdy nesportovali, nebyli vybíráni do školních reprezentačních družstev, dostali prostor, možnost a podporu a začali zkoušet, co s nimi pohyb udělá.

Díky finanční podpoře z dotačního programu Královéhradeckého kraje byl zakoupen do školní posilovny běžecký trenažér. Podzimní výběhy do přírody ukončilo počasí a s novou možností přípravy na běžeckém pásu přišly i nové cíle. „Co takhle dosáhnout nějaké mety?" Po několika dřívějších účastech na krajských kolech Juniorského štafetového maratonu v Hradci Králové nebylo k nápadu daleko.

„Uspořádáme si vlastní štafetový maraton na běžeckém trenažéru". Naběhané kilometry zdárně přibývaly, narostl počet žáků kroužku a tak se ke konci školního roku schylovalo ke dni „D".

Tím dnem bylo pondělí třetího června, kdy se na start postavilo sedm chlapců a tři dívky. Úkol byl jasný – doběhnout a předat dalším čas k případnému překonání.   Vladimír Duchoň