Pořadatelem této akce je vzdělávací agentura Kroměříž v čele s Jiřím Herodesem a gestorem pro Hradec Králové, kterým je Pavel Jankovský, ředitel SOŠ a SOU Hradební.

Středoškoláci soutěžili na téma „Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě v Královéhradeckém kraji". Šestnáct studentů z celého kraje předložilo porotě 11 prací.

Nelehký výběr
Vybrat z těchto prací tu nejlepší nebylo vůbec snadné. Šestnáct studentů, kteří se do Hradce Králové vydali, předvedlo perfektní výkon a znalost problematiky. Na prvním místě se v kategorii Enersol praxe umístil Darek Bogdány z ISŠ Nová Paka s prací „Obnovitelné zdroje elektrické energie – historie a vývoj fotovoltaiky."

Žáci z ISŠ se velmi dobře umístili i na dalších předních místech. Na druhém místě Martin Trejbal s prací „Savoniův motor". Na čtvrtém místě se pak umístil Karel Mrákota s prací „Úspory energií v rodinném domě".

V kategorii Enersol inovace druhé místo získal Jakub Mašek s prací „Perspektiva malých vodních děl – vodní elektrárna Spálov".

Speciální cenu generálního ředitele firmy IVECO obdržel Martin Trejbal za svůj tvůrčí projekt – školní pomůcku Savoniův motor.
„Všech šestnáct studentů předvedlo, že projektům rozumí a mají zájem o další vzdělávání. Problematika obnovitelných zdrojů studentům není cizí, k nejčastějším tématům patřilo téma solární a vodní energie, ekologické vytápění, tepelná energie a akumulace energie," upřesňuje Josef Kopecký, zástupce ředitele SOŠ a SOU.

Všechny soutěžní práce dosáhly velmi dobré úrovně a budou důstojně reprezentovat na celorepublikovém finále soutěže Enersol 2013, které se koná ve dnech 21. a 22. března v Chebu, kam postupuje prvních šest nejlepších studentů – převážně však z ISŠ v Nové Pace, kteří budou zastupovat celý Královéhradecký kraj.

Spolupráce vzdělávání žáků je formou spolupráce s odborníky na alternativní energie, úspory energií nebo inovace v dopravních pohonech.

Oblíbená soutěž

„Soutěž Enersol je velmi užitečná pro studenty i pedagogy. O její oblibě a popularitě svědčí konání již 9. ročníku. Ale bez významných mecenášů by byl problém celou soutěž uspořádat. Proto patří poděkování za spolupráci všem sponzorům. „Současně velmi oceňujeme i vzdělávací program, který v rámci svých aktivit vytváří pro studenty i pedagogy," říká Josef Kopecký.

A my přidáváme dík našim žákům, kteří se aktivně zúčastnili soutěže a zvítězili. Těšíme se na jejich další úspěchy a aktivity, kterými rozšíří naše reference a získají zájem ostatních o studium na naší škole. Předejte se i ostatní!⋌Luboš Malý, ISŠ Nová Paka