„Úspěchem je určitě skutečnost, že se podařilo uhradit veškeré půjčky a nové zastupitelstvo tak převezme Železnici bez dluhů a s několika připravenými projekty, na něž máme přislíbeny dotace, nebo které dokáže město realizovat z vlastních prostředků.

Podařilo se nám navázat na dobrou práci předchozích zastupitelstev a zrealizovat převážnou část zamýšlených akcí. Rekonstruovali jsme komunikace za lázněmi, opravili chodníky a veřejné osvětlení v ulicích Nádražní, Železné a Hřbitovní, připravili jsme stavební parcely u hřbitova, zrekonstruovali přechod před školou a převzali železnickou sokolovnu do majetku města, což nám umožní její rekonstrukci."  Michal Zikmund