Na sobotu 24. srpna obec chystá jeho slavnostní otevření a zpřístupnění veřejnosti. Součástí oslav bude i kulturní program.

Obec Brada - Rybníček připravuje u příležitosti dokončení oprav slavnostní otevření a zpřístupnění kostela sv. Bartoloměje na vrchu Brada. Veřejnost bude mít dne 24. 8. 2013 na svátek sv. Bartoloměje, jemuž je tento kostel zasvěcen, možnost shlédnout tuto ojedinělou památku. Součástí slavnosti bude i koncert, který zahájí řadu kulturních akcí, jež byly během restaurování přerušeny.

V roce 2004 se představitelé obce rozhodli opravit střechu kostela, jež byla v dezolátním stavu. Po úspěšné opravě, na niž obec získala grant ve výši 40 % nákladů, převedla římskokatolická církev kostel do majetku obce. Od té doby se stal kostel místem častého setkávání občanů, ať se již jedná o hudební vystoupení, kulturní akce, ale i svatby a poslední rozloučení. Ukázalo se, že investice do této památky byla dobrým rozhodnutím osvíceného zastupitelstva. Vedení obce však neustávalo ve zvelebování kostela.

Díky aktivitě starosty a Ing. Petra Svobody byla v roce 2009 kompletně opravena zvonice za cca 130 tisíc korun, náklady byly hrazeny z dotačního titulu Státní památkové péče a z rozpočtu obce. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce varhan za 200 tisíc korun. Celý nový přední prospekt věnoval v rámci oprav obci pan Radek Rejšek – mistr varhaník. V roce 2011 objednala obec u malíře Michaila Ščigola cyklus obrazů křížové cesty, která svým netradičním pojetím ozvláštnila interiér kostela. V témže roce již vedení obce usilovalo o přidělení grantu Státního zemědělského intervenčního fondu z kapitoly „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova" na generální opravu významné památky.

Úsilí přineslo ovoce a obec peníze získala. Oprava kostela za celkem 4 miliony korun mohla začít. „Zde je nutno ocenit práci největších „tahounů" - starosty Ing. Jiřího Ticháčka, Ing. Petra Svobody, který odvedl největší práci v přípravě, jednáních se státními institucemi a firmami a Ing. Jaroslava Leksy, který akci administroval. Výborná byla i spolupráce s dotčenými orgány - s oddělením Státní památkové péče Jičín a Národním památkovým ústavem v Josefově, bez nichž by akce nešla uskutečnit," říká k celé akci Miloš Starý. Práce na restaurování památky byly rozděleny do tří bloků: výmalby, mobiliář a jako poslední přišla na řadu fasáda, okna a odvodnění kostela. Během dvanácti měsíců se při pracích vystřídali mistři různých uměleckých řemesel a čekala je řada překvapení. Byl např. odkryt perfektně zachovalý původní systém odvodnění a byl objeven původní boční vchod s nádherným gotickým portálem.

Kostel se nachází na úpatí skalnatého vrchu Brada nedaleko míst, kde ve 13. století stával hrad. První zmínky o kostelu jsou z roku 1371, postaven byl však již kolem roku 1300. Roku 1662 byl opraven a byla přistavěna západní předsíň. Další oprava se uskutečnila v roce 1814. Jedná se o jednolodní stavbu s plochým stropem s pětibokým uzavřeným presbytářem a čtvercovou předsíní před západním průčelím. Vnitřní vybavení je pseudogotické z konce 19. století, oltář je však již z konce 17. století. V blízkosti kostela se nachází dřevěná zvonice.

Poslední velká rekonstrukce kostela se uskutečnila v roce 1893. Patří k nejstarším památkám svého druhu v našem regionu. Malebná stavba podtrhuje kouzlo místa, které je vyhledávaným cílem turistů, sportovců a všech, kteří vystupují na vršek Brada, aby jejich odměnou za námahu byly nádherné výhledy na všechny světové strany.

Na závěr mi dovolte ještě jednou poukázat na osvícený přístup vedení obce k projektu záchrany a obnovy vzácné památky, která již dnes září v plné kráse pod vrchem Brada a zůstává připomínkou slavné historie místa, které je pro mnohé z nás místem kultovním.
Miloš Starý