Dílo Václava Suchomela z roku 1903 ve Smetanových sadech bylo vloni poškozeno vandaly, restaurování sochy si vyžádalo investici ve výši 47 tisíc korun. Restaurováním Husitů na stráži (někde také uváděno Husitské hlídky) byla pověřena akad. sochařka Kateřina Číháková Myšková, pomocné práce provedl kamenosochař Leoš Velehrach.

Socha byla nejdříve očištěna a poté byly vymodelovány chybějící prsty mladého husitského bojovníka a jílec meče, který byl vandaly urván.

FB města Hořice