Něco cítit nemusíme jen k osobám, ale také k situacím, místům, městům či konkrétním prostorům. Pro umělce takovým prostorem může být třeba výstavní galerie. A proč v případě Zdenky Marie Novákové stará láska nerezaví. To je snadné, není to totiž její první výstava v jičínské zámecké galerii. Jičínský palác, chcete-li zámek, znala Zdenka Marie Nováková už jako malá holka. V šedesátých letech se zatajeným dechem sledovala jeho rekonstrukci a následné otevření galerie. Do prozářeného prostoru se okamžitě zamilovala a už v této době vyklíčila v mladé umělkyni ctižádost v rodném městě vystavovat. První výstava Novákové proběhla v Jičíně na počátku osmdesátých let, poté následovaly další, z nichž poslední se uskutečnila v roce 2009.

Neutuchající a nevyčerpatelný zdroj inspirace Novákové přináší příroda a hudba. S oběma podněty pracuje po celou svou kariéru, avšak z počátku převažovala spíše inspirace přírodou a to přírodou a krajinou rodného Jičínska s jeho skalními útvary, lesy, květy, rybníky… Ve svých starších dílech také více pracuje s realitou, která vychází právě ze zobrazování konkrétního, nutno však dodat, že i v těchto dílech tíhne spíše k abstraktnímu vyjádření. Nemaluje faktický svět, spíše pocity a dojmy, které v nás vyvolává. Toto konstatování je zjevné zejména, když se díváme na její obrazy inspirované hudbou. Hudební skladatel pracující s prchavým okamžikem přenáší právě své osobní prožitky a nesnaží se o pouhou nápodobu vnějšího. Nováková inspirací hudbou přenáší právě tyto pocity a prchlivé okamžiky na plátno.

Již na začátku jsme zmínili, že zámecká galerie pro Zdenku Marii Novákovou není neznámým místem. Jelikož prostor zná a je si vědomá jakési jeho výlučnosti, rozhodli jsme se nerozbíjet jej množstvím panelů, ale nechat ho zahrát v jeho plné kráse. Po obvodních stěnách rozvěsíme přibližně dvě desítky pláten, které odkazují k fascinaci hudbou. Centrální prostor zaplníme pouze vitrínami, které nenaruší celek. V nich pak budou představeny drobnější práce inspirované opět hudbou a přírodou.

Výstava se koná od 4. února do 24. března 2024.