Podkrkonošská organizace zaměřující se na rozvoj venkova brzy zřídila transparentní účet, na který dárci poslali více než 750 tisíc korun. Za vybrané peníze se nakoupily zdravotnické potřeby nebo ochranné pomůcky pro zdravotníky ve válečných oblastech. Organizovaly se materiální sbírky a pomáhalo se také uprchlíkům z Ukrajiny.

Poslední várku materiální pomoci nedávno odvezl ředitel místní akční skupiny Jan Balcar dodávkou obce Libňatov k ukrajinským hranicím.

„Ve slovenské obci Víťaz jsme auto doplnili tamní sbírkou – potravinami, hygienickým a zdravotnickým materiálem. Zásilku si pak převzali naši ukrajinští přátelé, kteří vše převezli přes hranici do Něvického. Část humanitární pomoci následně dostali uprchlíci na západní Ukrajině, zbytek šel do nejpostiženějších míst, na frontu na východě Ukrajiny,“ prozradil Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory.Ukrajinští partneři si pomoci přátel z Podkrkonoší velmi cení. „Moc děkujeme lidem v České republice, hlavně Janu Balcarovi. Potřebnou pomoc jsme už odeslali do válečných oblastí,“ ocenil dodávku materiální pomoci Mychail Laba, poslanec Národní rady Ukrajiny. Na organizování pomoci obětem ruské agrese se podíleli všichni lidé z MAS Království – Jestřebí hory. “Chtěl bych všem kolegům poděkovat. Každý měl svůj úkol, bez této obětavé party by nebylo možné zmiňované aktivity zrealizovat,“ uzavírá Jan Balcar.

Petr Záliš