Tohoto nesnadného úkolu se obětavě ujala kastelánka zámku Humprecht - panoramaticky bytostně spjatého se Sobotkou - paní PhDr. Dagmar FAMĚROVÁ, která pro výstavu vyčlenila velký sál v horní části této podmanivé stavby z let 1666-68, vysněné Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, císařským velvyslancem v Benátkách. A já jsem jí za to vděčen nejen dodnes, ale budu až do konce svého života…

A tak 2 dny před svátkem sv.Anny před 11.hodinou dopolední vystoupala po 171 schodech poměrně početná společnost do nejhořejšího zámeckého sálu, aby tam shlédla výstavu s názvem „Lidová architektura Sobotecka“, kde se na 5 panelech prezentovalo 33 fotografií ze Sobotky, Vesce, Oseku, Malé Lhoty, Nepřívěce, Rovně, Stéblovic, Pařízku, Zámostí, Markvartic, Spařenců, Mrkvojed, Příchvoje, Hřmenína, Skuřiny, Zelenecké Lhoty, Starých Hradů a Libáně a tak si její diváci mohli prohlédnout většinou ty nejzajímavější stavby lidové architektury na Sobotecku, Libošovicku, Mladějovsku, Markvarticku a Libáňsku.

Tím se úvodní etapa mé výstavní práce na Sobotecku uzavřela zatím jen zčásti, protože v září 2010 byla tato výstava otevřena i v Markvarticích a v červnu 2011 i v Dolním Bousově, rozšířená o 8 fotografií z Dolnobousovska.

Takže když jsem na rok 2021 dostal novou nabídku ze Sobotky realizovat tam něco podobného v menším měřítku pokud jde o sídla („jen“ městská památková zóna Sobotka a vesnická památková rezervace Vesec) a tentokrát pro mne na dalším zdejším nezapomenutelném místě - v rodném domě slavného českého básníka Fráni Šrámka - vděčně jsem tuto nabídku přijal a rozhodl se, že úvodní části této výstavy bude malá „retrovýstava“ s 6 fotografiemi, o níž byla řeč v předchozích řádcích.

A pak už Vás čeká hlavní část této výstavy s 30 fotografiemi a já Vám z ní přeji hezký prožitek, přičemž mně prosím promiňte, že můj zdravotní stav (v ledu 2020 jsem „absolvoval“ lehkou levostrannou mrtvičku) mně nedovolil na vernisáž této výstavy přijet. Ale ujišťuji Vás, že v duchu budu tuto výstavu prožívat se všemi zájemci, kteří ji navštíví…

Expozice Lidová architektura na fotografiích je k vidění až do 31. srpna 2021 v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce. Do 9. července je k vidění denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a dále pak v pondělí 15-18, úterý a čtvrtek 9-11 a 13-17 a v pátek 12-16 hodin.

Petr Luniaczek