Tato úvodní výstava sezóny ve Štorchově síni městského muzea prezentuje využití drahých kamenů a dalších nerostů v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší a na Hořicku. Jedná se o putovní výstavu, která byla k vidění v minulém roce v Krkonošském muzeu v Jilemnici.

Po celé pravěké období měl kámen pro člověka neobyčejný význam a v době kamenné, která představuje nejstarší a nejdelší období lidských dějin, byl dokonce nejdůležitějším materiálem pro výrobu rozličných nástrojů, zbraní nebo šperků. Po mnoho generací člověk při obrábění kamene zdokonaloval svou techniku, až dosáhl obdivuhodných a mistrovských výsledků. Kamenem lovil zvěř, řezal maso, krájel kůže, sekal a drtil obilí, napínal tkalcovské osnovy atd. Kámen také vyjadřoval postavení člověka ve společnosti a dodnes má své nezastupitelné místo ať již v umění, nebo v praktickém životě.

Výstavu uzavřou artefakty od Milana Mikuláštíka, které dokládají kontinuitu a zájem o tyto pravěké nástroje v současném světě umění. 

Pavel Bičiště