Většina děl vznikla přímo pro výstavu a je výsledkem spolupráce obou autorek, které spojuje téma vztahu k přírodě. Městské muzeum v Hořicích se těší, že muzejní Štorchovu síň zaplní to nejsoučasnější z českého umění.

„Anežka Hošková pracuje s jakýmsi epickým smutkem z nenávratnosti změn způsobených lidskou činností. Selhání snad až milostného vztahu u ní získává legendární, symbolický nádech, který podtrhuje i volba techniky vitráže,“ tak popisuje svůj záměr ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze a zároveň kurátor výstavy Michal Novotný. „Reliéfy a sochy Anny Hulačové spojují téma úrodnosti přírody pro člověka a zároveň její nepodmanitelnosti. Klasy obilí se potkávají s trním náletových dřevin. Formálně směs secesního ornamentu, sci-fi a v některých detailech až sorelové oslavnosti spojuje minulost s budoucností v motivu mutující regenerace,“ dodává Michal Novotný.

Novopacká škola si připomněla slavného faraona Tutanchamona.
Díky Tutovi jsme viděli úžasné věci. Novopacká škola připomněla slavného faraona

„Jsme velice rádi, že Anežka Hošková a Anna Hulačová přijaly pozvání vystavovat v Hořicích. Zároveň jsme ale přesvědčeni, že bude jejich tvorba zajímavá a podnětná i pro laiky, kteří se běžně v současném umění neorientují. Obzvlášť pak v Hořicích, které jsou svou péčí o uměleckou tvorbu dlouhodobě proslulé.“ vysvětluje ředitelka Městského muzea a galerie v Hořicích Petra Zachovalová.

Anna Hulačová (1982) vystudovala AVU v ateliérech Jaroslava Róny a Jiřího Příhody. V roce 2016 vzbudila velkou pozornost výstavou v rámci finále Ceny Jindřicha Chalupeckého, kde také získala diváckou cenu. Své sochy tvoří většinou z betonu, někdy ale také z tradičnějších materiálů jako je keramika či dřeva. Reaguje v nich na formy evropských i mimoevropských dějin umění, socialistického modernismu, surrealismu i folkloru. Zásadní jsou pro ni ale i formy mimo-lidské, přírodní, mezi nimiž mají prominentní postavení včely a výsledky jejich práce.

 Kreslířka, malířka a hudebnice Anežka Hošková (1984) absolvovala brněnskou FaVU u Václava Stratila. Je výraznou českou představitelkou mezinárodních trendů nového romantismu či mystické malby. V poslední době pracuje nejčastěji technikou akvarelu, jehož specifické vlastností využívá k navození mysteriózní atmosféry, podpořené motivy kostelních a zámeckých věží, podivných zvířat a fragmentů lidského těla. Ve své tvorbě se ale neomezuje na malbu a kresbu, často vytváří i instalace, podtrhující tajuplný charakter její tvorby, věnuje se také hudbě či organizaci kulturních akcí.

Výstava bude k vidění do 15. dubna 2023. 

Příprava výstav a doprovodných kulturních a vzdělávacích akcí ale není jedinou činností Městského muzea a galerie plastik. Ještě více času a péče muzeum věnuje bohatému sbírkovému fondu, jehož součástí je například jedinečná Šafránkova kronika z druhé poloviny 19. století, kterou zdigitalizovali a zpřístupnili na www.safrankovakronika.cz.

Městské muzeum v Hořicích v Podkrkonoší prošlo v letech 2017 – 2019 celkovou rekonstrukcí. Stálá expozice, nazvaná "Od kamene k soše", seznamuje příchozí se zdejší bohatou sochařskou a kamenickou tradicí a díky množství interaktivních prvků je zábavná a poučná pro malé i velké návštěvníky. Hořice jsou nazývané městem kamenné krásy a jsou známé množstvím soch a pomníků, první sochařsko-kamenickou školou, slavnými motocyklovými závody, a také krásnou okolní přírodou. Za návštěvu ve městě stojí také Galerie plastik se stálou expozicí českého sochařství z počátku 20. století, Masarykova věž samostatnosti s bohatou sochařskou výzdobou a expozicí českého odboje, sloužící zároveň jako turistická rozhledna, a dále Museum Czech Road Racing v hořickém zámku s výstavami věnovanými motocyklovým závodům. Ojedinělou přírodní galerií jsou Smetanovy sady a dva sochařské parky, prezentující díla sochařů z celého světa vzniklá při mezinárodních symposiích v letech 1966 až 1969 a 1989 až dosud. Příjemné osvěžení v letních dnech poskytuje přírodní koupaliště na Dachovech s půvabnou dřevěnou architekturou z 20. let minulého století. Zapomenout nelze samozřejmě ani na slavné hořické trubičky, vyrábějící se ve městě už více než 200 let.

Kateřina Goroškov