V době, kdy jsou roušky a respirátory pro běžné zákazníky nedostupným zbožím - nápad nad zlato.

Roman Pokorný