Co se s nimi na dvaapadesáti stranách knížky stalo, samozřejmě neprozradíme. Snad jen to, že žabák se stane šerifem.

Knížka, jmenuje se Žabolo a vešák Nefeš (Froscholo und Unfesch), je českoněmecká. Na jedné straně německy, zrcadlově pak česky. Je tu i slovníček. Ano, učebnice. To ale děti nemusí vědět. Příběh je zaujme, začtou se, zkoušejí překládat. O to jde.

Knížku napsala za českou stranu Ilona Pluhařová, za německou Xaver a Martin Metzger. Autorka žije ve Valdicích a má tam své nakladatelství Silenka. Takže knížku sama vydala a na adrese Jičínská 97 je k dostání. K autorům patří Jan Pluhař, který vytvořil nápadité kresby, dětem srozumitelné. Vtipně jsou použité ve dvojicích, tj. na „české“ a „německé“ straně, takže děti mohou porovnávat, hledat odlišnosti. Knížka tak získává i mimodějový prvek.

Neměli to autoři lehké. Při tvorbě děje museli tak volit, aby v textu byla slova srozumitelná dětem, které s němčinou začínají. Příběh, osoby z živočišné říše, musely být podřízeny požadavkům didaktickým. Tyto požadavky nakonec splnit v obou jazycích.

Na Jičínsku opět vyšla pěkná knížka.

Bohumír Procházka