Tým se sešel na hrázi rybníku Šibeňák. Děkujeme také skautskému středisku, jehož členové vyrazili na úklid lesoparku Čeřovka. Rovněž chceme ocenit všechny dobrovolníky, kteří se do iniciativy přidali.

Měřítko bylo letos skromnější, přesto vyrazilo uklízet na pár desítek dobrovolníků. Skupinu u Šibeňáku zorganizovala za Městský úřad Jičín paní Daniela Hojcsková, která je referentkou přes odpadové hospodářství. Akce se vrátí i v příštím roce, a věříme, že koronavirová omezení pominout a že bude v jarním termínu. Předběžně je stanovena sobota 27. března 2021.

„Přestože účastníků bylo letos málo, dokázali jsme sesbírat 11 pytlů odpadků. Uklidili jsme asi 165 kilogramů nepořádku z veřejných prostranství. Navíc jsme narazili i na jednu ledničku,“ zhodnotila Daniela Hojcsková.

Akce Ukliďme Česko je celostátní a spadá do širší světové iniciativy. Doprovodnou součástí akce je v Jičíně rozmístění několika velkokapacitních kontejnerů, aby úklid mohly provést i domácnosti. Letos vyklidily asi 4,8 tuny odpadu.

V ulicích Jičína běžně najdeme nádoby na směsný odpad, stále více se však prosazuje třídění jednotlivých složek. Slouží k tomu barevné kontejnery, jež na potisku mají podrobné informace, jaký druh odpadu do nich patří. Občané se rovněž mohou obracet na sběrný dvůr v Konecchlumského ulici. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do akce Ukliďme Česko letos zapojili. Nezbývá, než připomenout vzletné heslo: „Kdo uklízí, ten nedělá nepořádek“.

Jan Jireš