Díky úspěchu v grantové výzvě získalo šest základních a mateřských škol finanční prostředky na výstavbu jedlých školních zahrad. „Zveme všechny rodiče, prarodiče i širší školní komunitu, aby s námi oslavili jarní hojnost při slavnostním otevření naší nové jedlé školní zahrady, kterou již několik let zvelebujeme. Pro děti budou připraveny dílničky v podobě malování kamínků a drátkování šperků. Návštěvníky čeká seznámení s inovativním kurníkem pro naše slepičky přímo od jeho výrobce pana Lukáše Stýskala. Kromě toho budou návštěvníci moci ochutnat občerstvení v podobě palačinek s domácími marmeládami, zdravé pomazánky od dětí z výpěstků na naší zahradě, bylinkové nálevy a také zakoupit výrobky a výpěstky dětí i regionálních prodejců a pěstitelů. Ochutnávky ze zdravého sortimentu zajistí i společnost Lidl,“ říká ředitelka školy Kamila Machurová.

Vzdělávání a práce na školní zahradě má pro žáky zásadní pozitivní význam: otevírá dětem zcela nový svět učení, poznávání rostlin a přírodních procesů, umožňuje ocenit přírodu jako celek, podporuje pozitivní změnu stravovacích návyků, zvyšuje koncentraci a představivost, rozvíjí sociální dovednosti, estetiku, zvyšuje sebevědomí a dává dětem pocit hrdosti na svůj úspěch. „Vzdělávání dětí na školní zahradě je nedílnou součástí kritérií celoškolního programu Skutečně zdravá škola. Je to velmi oblíbená aktivita, do které se zapojují i ty nejmenší dětí v mateřských školách,“ vysvětluje Tom Václavík, ředitel programu.

Leporelo (výstavní síň Suchardův dům).
Dějiny udatného národa českého. V Suchardově domě je k vidění obří leporelo

„Realizace jedlé zahrady při základní a mateřské škole byla zahájena již v červnu, kdy se učitelé setkali s rodiči dětí a plánovali její novou podobu. Děti přidaly svými obrázky i svoji představu jedlé zahrady. Řada rodičů se aktivně zapojila do další fáze, při které byly zlikvidovány staré záhony a byl připraven terén pro montáž vyvýšených záhonů a výsadbu stromků, keřů a trvalek. Další velká pomoc nejen rodičů, dětí, ale i veřejnosti, přišla na podzim, kdy zahrada začala získávat svou novou podobu – instalovány byly nové vyvýšené záhony, „truhlíky“ pro jahody, děti začali na kroužku keramiky vyrábět zápichy k bylinkám, byl přivezený a nainstalovaný nový kurník, kterému děti výtvarně namalovaly střechu a byly koupeny slepičky hedvábničky, které si děti zajely vybrat do vedlejší vesnice přímo k paní chovatelce. Byla také navozena štěpka a zasadily se jedlé keře a vinná réva. Další etapa proběhla na jaře, kdy se nové záhony a truhlíky na jahody zavezly hlínou z kompostu a děti zasely semínka ředkviček, mrkve, hrášku, pažitky, petrželky a řeřichy. Pan učitel se staršími dětmi přesunul náš skleník na výhodnější pozici na zahradě a mladší děti zasadily vypěstované sazeničky kedlubnů a salátů. Do vyvýšeného záhonu před školou se zasadily převislé jahodníky a kolem studny se vysázely keře s kanadskými borůvkami. Do nádob žáci umístily bylinky v podobě máty, meduňky, tymiánu, oregána a mateřídoušky. Chlapci také vyrobili krásnou lavičku z dubové fošny a kolem nově zasazeného stromu před školou kulatou lavičku do nově vznikajícího parčíku. Tím zahrada nabyla konečnou podobu, doplnila Kamila Machurová. „Těší nás, že můžeme podpořit školy a školky při výstavbě jedlých školních zahrad. Díky jedlým zahradám se děti naučí pečovat o ovoce a zeleninu, výpěstky budou využité ve školní jídelně a zároveň vznikne místo pro komunitní setkávání mezi školou a rodiči. V grantové výzvě zabodovaly školy a školky, které mají s pěstováním na školních pozemcích dlouhodobou zkušenost, ale také školy, které jsou na poli budování školních zahrad nadšeným nováčkem. Vítězové grantové výzvy tak mohou díky finančnímu příspěvku rozšířit své stávající zahrady o rozmanité prvky, ovocné keře a stromky, vyvýšené záhony nebo mohou díky grantu jedlou zahradu vybudovat zcela od základu,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Kamila Machurová

O Skutečně zdravé škole
Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Program má prokázaný pozitivní vliv na zdraví dětí, jejich schopnost učit se a na udržitelnost stravování ve školách a rozvoj regionu. Program nabízí otevřený participativní proces vzdělávání - zapojení všech aktérů od žáků, učitelů, vedení školy, kuchařek, rodičů, zřizovatelů až po místní podnikatele a členy okolní komunity. Školy se aktivně zapojují do komunitního života obce. Aktivní zapojení rodičů umožňuje vedení školy získat zpětnou vazbu a zajímavé nápady.