Míst, kde můžete vstoupit do hry, je zde opravdu dost. Hra provází v různé formě civilizaci od nepaměti. Charakterizuje vždy tak trochu danou epochu vývoje lidstva. Hra má svůj rytmus, dynamiku, svůj půvab. Hráč díky hře vstupuje do jiného času tedy i prostoru, je vyvázán ze své každodennosti. Hra má svůj řád, který hráče uvádí v její svět. Provází ho narůstání a uvolňování napětí, z kterého se rodí vášeň pro hru. Člověk díky hře nevstupuje jen v dialog s ostatními, ale také do intenzivní vnitřní komunikace ze sebou samým.

Každý hráč má svůj osobitý styl, do hry může svobodně vstoupit a svobodně z ní také vystoupit. Hra probouzí jeho vnímavost, bystrost, kreativitu. Půvab ze hry mizí, pokud hráč odejde z dosahu jejího herního pole. Desková hra je hrou, kdy se herní plán odehrává na desce nebo stolu, kde hráči posouvají kameny nebo figurami. Herní kameny mají při hře vždy stejnou hodnotu, kdežto figury jsou hierarchicky rozčleněny, mají tedy různou sílu. A dle toho s nimi také hráč táhne.

Deskové hry v rámci lidského rodu, to je velmi dlouhý příběh, jsou známé již ze starověkých kultur. Hra je pro lidskou společnost důležitá, pro hodnoty, které v sobě nese, pro duchovní a sociální vazby, které v lidské pospolitosti rozvíjí. Hry se v lidských dějinách vytvářejí a mizí. Dá se říci spíše jejich podoby. Struktura hry se většinou objevuje díky jinému kulturnímu vzorci znovu a znovu vždy v jiném kabátě. Jen některé hry zůstávají.  

Výstava v Suchardově domě v Nové Pace je otevřena od 3.2. do 31.3. 2024 kromě pondělí od 9.00 - 12.00, 12.30 – 16.00. Pokud jde o skupiny je nutné se předem objednat na telefonním čísle: 493723542, 493721493, 773070572.

Ivo Chocholáč