Ještě před návsí míjíme vpravo pozoruhodný archaický roubený patrový dům čp. 13 s pavlačí s vyřezávanými sloupky a na její severní straně návsi stojí krásný roubený patrový dům čp. 4 s dvojicí sdružených okének v přízemí i v patře a dvoupásovou lomenicí.

Z Oseku dojdeme po žluté značce asi po 20 minutách do vísky Střehom, v níž najdeme před rozcestím vlevo roubenou chalupu čp. 7 z r. 1799 s pěknou lomenicí, záklopou a roubenou sýpkou a na rozcestí odbočíme vlevo kolem roubenky čp. 15 k pěknému patrovému domu

čp. 3 z r. 1802 se zděným přízemím a roubeným patrem s pavlačí a lomenicí. A u zdejší kapličky na nás ještě čekají čtyři roubenky: vlevo od cesty čp. 2 a vpravo čp. 1, 6 a 16.

Výtečně obnovený dům čp. 117 z r. 1738  se zděným přízemím a roubeným patrem s dvoupásovou lomenicí pod kabřincem, kde v patře jsou v hlavním i bočním průčelí unikátní předsunuté zděné arkády.
První díl miniseriálu: Procházka po Sobotce

Odsud nás modrá značka zavede vpravo ke žluté, po níž odbočíme vpravo a prohlédneme si vlevo od cesty pěkný archaický roubený patrový dům čp. 11 z r. 1811 v kožichu s pavlačí s vyřezávanými sloupky, roubený dům čp. 24 a další patrový dům čp. 14 se zděným přízemím a roubeným patrem s pavlačí. A po návratu již po modré a žluté dojdeme k nejpozoruhodnější zdejší lidové stavbě: roubenému patrovému mlýnu če. 1 (dříve čp. 12) se zděným přízemím, funkčním mlýnským kolem a sousedním roubeným patrovým čeledníkem s pavlačí.

Za mlýnem vstoupíme do Českého ráje a začínáme procházet kouzelným údolím říčky Klenice, zvaným Střehomský Plakánek, z nějž po 700 m již jen po modré odbočíme vpravo do dalšího půvabného údolíčka Vesecký Plakánek. A to nás postupně vyvede z lesa na návrší s hezkým výhledem na Sobotecko s Humprechtem a krátce nato už nás vítá víska Vesec, jediná vesnická památková rezervace na Jičínsku, která však určitě dělá čest své titulaci!

V Sobotce.
Druhý díl miniseriálu: Procházka po Sobotce

V ní se nám totiž na půdorysu okrouhlice představuje nádherný soubor patrových i přízemních roubených domů s typickými dvojicemi sdružených oken v průčelí, častými záklopami s datem vzniku stavby pod kabřincem a dvoupásovými lomenicemi zpravidla o šesti polích, většinou mistrovských děl zdejšího stavitele Josefa Havlíka z konce 18. a poč. 19. století. Stojí zde patrové domy čp. 1, 3, 4, 7 (bývalá dědičná rychta z r. 1833), 9, 11, 12, 15 (tento statek z r. 1787 - viz foto - je jeden z nejstarších ve vsi, od r. 1909 se jmenuje Šimůnkův a stále zde bydlí tatáž rodina!), 16 (bývalá hospoda) a 18 - vesměs s pavlačemi s vyřezávanými sloupky - a přízemní domy čp. 5, 10 (s roubenou sýpkou, jejíž pavlač má rovněž vyřezávané sloupky a roubenou stodolou), 13, 14, 17, 20 (s polopatrem a podstřešní světničkou) a 21, které velice vhodně doplňuje sousoší Nejsvětější Trojice s reliéfem svaté Starosty - dílo vynikajícího lidového sochaře Jana Zemana z r. 1834 na zdejší návsi.

A za čp. 21 náš výlet končí, takže odsud pěšky či busem j(e)deme vpravo do téměř 2 km vzdálené Sobotky, v jejíž knihovně si lze do 31.8.21 prohlédnout i fotky dnes spatřených veseckých domů, a to vždy v PO 15-18, ÚT a ČT 9-11 a 13-17 a PÁ 12-16.

Petr Luniaczek