Přes nepřízeň počasí se někteří soutěžící dostavili v dobových uniformách a s historickými zbraněmi vyrobenými do roku 1945 a jejich replik. Zvítězil p. Povejšil st. z Náchoda, 2. místo si vystřílel p. Korda z Vrchlabí a na 3. místě se umístil p. Povejšil ml. z Náchoda.

Všem účastníkům se na střelnici líbilo a už se těší na další sportovně střeleckou soutěž k výročí bojů u Sokolova. Děkujeme správci střelnice p. J. Krausovi za propůjčení střelnice a zabezpečení občerstvení.

Studenti své názory prezentovali na setkání v Porotním sále.
Studenti k dnešní době

Jednota ČsOL Jičín