Věřím, že tyto změny jsou součástí přirozeného vývoje a nastoupivší generace vedoucích bude pro skautskou činnost podobně zapálená jako ta předchozí. Koncem roku byl spuštěn nový web střediska na adrese www.skautjicin.cz, který vytvořil Josef Hádek - Pepa. Koncem roku 2023 jsme začali používat Fio banku, kterou používá drtivá většina skautských středisek.

Vojtěch Prášek, vedoucí střediska

PÁR VĚT OSKAUTINGU

Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907. Dnes je skauting s 60 miliony skautek a skautů po celém světě největším globálním výchovným hnutím pro děti a mladé lidi. Hlavním východiskem skautingu je přesvědčení, že můžeme zanechat svět lepší, než jsme jej poznali. Záleží na každém z nás, co pro lepší svět udělá. Skauting se snaží z dětí a mladých lidí vychovat dospělé jedince, kteří mají pevné hodnotové zakotvení, znají své místo ve společnosti, dokáží najít uplatnění, které je bude naplňovat, budou aktivně vstupovat do společenského dění a tím zlepšovat svět.

Celosvětový symbol – lilie – symbolizuje mravní čistotu a její prostřední list připomíná střelku kompasu ukazující správný směr. Energii, kterou mladí lidé ze skautování získávají, předávají dál i v dospělosti. Skautský zákon vede skautky a skauty k tomu, aby byli pravdomluvní, poctiví, prospěšní společnosti, ale také sebevědomí, přátelští a optimističtí. Život podle skautských zásadklade důraz na morální hodnoty, které často považujeme za základ zdravé společnosti.

STŘEDISKOVÝ SNĚM

Loňský rok byl pro naše středisko rokem volebním, kdy si činovníci střediska volí na další tři roky nové vedení. Sněm je nejvyšší orgán skautského střediska avolba nového vedení je jeho nejdůležitějším, byť ne jediným, úkolem.

Po úctyhodných 20 letech předal Miki (Michal Císař) na střediskovém sněmu 6.10. na našem skautském srubu otěže našeho střediska do rukou dvojice Vojtěch Prášek a Ondřej Procházka. Miki byl na sněmu oceněn Medailí Merkura stříbrného stupně za to, že 20 let zastával funkci vedoucího střediska, ve které se mimo jiné velmi zasloužil o vznik skautského srubu a od samotného vzniku jej spravuje. Dále byl Medailí Jiráskova kraje stříbrného stupně oceněn Bobo (Bohumil Novotný) za to, že byl 8 let střediskovým hospodářem. V neposlední řadě obdržel Medaili Jiráskova kraje stříbrného stupně také Zdeněk Turčín, který vykonával funkci předsedy revizní komise po dobu 24 let.

SKAUTSKÝ SRUB na Čeřovce

Stálicí našich setkávání byla i v roce 2023 klubovna na Čeřovce – Skautský srub. Právě zde probíhají pravidelné schůzky všech oddílů a několikrát ročně také výpravy. O víkendech a letních prázdninách srub poskytujeme jiným skautským oddílům z celé České republiky. V minulém roce jsme se zabývali především jednáním s městem Jičín, v souvislosti s vynětím části námi pronajatého pozemku v blízkosti srubu z našeho nájmu, neboť na místě našeho bývalého parkoviště vznikne nová silnice. Dále jsme na jaře upravovali usazení našeho skladiště – lodního kontejneru. Správcem srubu je Miki, bez kterého si pravidelný provoz srubu nedovedeme představit.

TÁBOŘIŠTĚ v Netolicích

Zimní spánek tábořiště v Netolicích byl v roce 2023 poněku dneklidný, neboť v průběhu února došlo k pádu stromu na stavbu jídelny, kde máme zároveň uskladněný materiál ke stavbě tábora, a poškození její střechy a střešní konstrukce. Po odklizení spadlého stromu nás čekala jednání s pojišťovnou a následně v průběhu července jsme opět získali pevnou střechu nad hlavou. Na tábořiště jsme také dostali darem použitýv elkoprostorový stan a během tábora Roverského kmene Tukanů byl zhotoven nový střediskový totem u slavnostního ohniště. Pomocí vyřazených dřevěných železničních pražců jsme také vytvořili nové schodiště mezi táborovým náměstíčkem a pracovním ohništěm.

1. smečka vlčat

Rok 2023 byl pro smečku vlčat rokem, ve kterém si užívala klidu a pohody, neboť v tomto roce neprobíhaly Závody vlčat a světlušek. Každý měsíc proběhla jedno nebo vícedenní výprava, podívali jsme se například do Rokytnice nad Jizerou, kde jsme z vysutých vyhlídek obdivovali krásy Krkonoš, navštívili krajské muzeum v Hradci Králové, pozdravili naše brášky v Heřmanově Městci a na vánočních dílničkách připravili dárky a ozdoby na Vánoce. V říjnu jsme reprezentovali středisko na závodě L. Kotyka v Nové Pace. Závěr skautského roku patřil letnímu táboru v Netolicích, kde jsme se osvědčili jako nepromokaví, neboť nám pršelo 10 dní ze 14, což zdokumentovala i televize, která za námi na tábor přijela.

Michal Císař – Miki, vedoucí smečky vlčat

1. roj světlušek

Stejně jako vlčata si světlušky celý rok 2023 užívaly, neboť odpadla příprava na Závody vlčat a světlušek, které v tomto roce nahradil Svojsíkův závod pro skauty a skautky. Proto se mohly plně věnovat zájmové činnosti. Mimo pravidelné schůzky to byly jedno, nebo i vícedenní výpravy, ať už se jednalo třeba o výlet do Rokytnice nad Jizerou, prohlídku krajského muzea v Hradci Králové, či návštěvu kamarádů v Heřmanově Městci, které jsme až na jednu, která byla u Hvězdičky v Mlázovicích, absolvovaly společně s vlčaty. Další akcí byla naše účast na memoriálu L. Kotyka v Nové Pace. Celý skautský rok vyvrcholil letním táborem v Netolicích. Ten nám, jak zdokumentovala i Česká televize, sice téměř celý propršelo, ale světlušky jsou nepromokavé a nerozpustné.

Jarmila Veselá - Hvězdička, vedoucí roje světlušek

1. oddíl skautů

Rok 2023 byl pro 1. oddíl skautů rokem změn. Rádci družin se stali Jáchym Dlabola, Vítek Debelka a Honza Mašek, spolu s nimi byli jmenováni do pozic zástupců vedoucího oddílu Robin Bureš a Honza Prostředník. I v tomto roce jsme blízce spolupracovali s 1. oddílem skautek.

Během uplynulého roku oddíl prožil mnoho akcí a výprav. Mezi ty nejzajímavější bychom zařadili například zimní závod Chilkoot, či kurz první pomoci v Hořicích. V dubnu jsme také pomáhali společně s dobrovolníky při akci Ukliďme Česko. V květnu se někteří zúčastnili Národního skautského jamboree. Dařilo se nám také na závodech, družina Byzonů dosáhla na krásné druhé místo v krajském kole.

V létě vyvrcholil skautský rok dvoutýdenním táborem v Netolicích. Těsně po prázdninách jsme společně s oddílem skautek připravili Hádankářské království pro festival Jičín - město pohádky. V listopadu jsme také vyjeli do Prahy a rok jsme zakončili výpravou po nám známých končinách, tedy po Prachovských skalách, kde jsme si mohli vyzkoušet vaření v polárních podmínkách.

Jan Prostředník - Balto, zástupce vedoucího oddílu

1. oddíl skautek

Není snadné shrnout skautský rok podle toho kalendářního. Mám pocit, že pro většinu z nás rok začíná a končí táborem. Co jsme tedy stihli v roce 2023? V první půlce roku byly akce pro SaS společné. Skauti a skautky byli v lednu na Chilkootu, pořádaném lomickými skauty, kde se překonávali za mrazivého počasí v závodu dvojic. Zapojili se do dubnové akce Ukliďme Česko a vyčistili okolí srubu a část města od odpadků. Zažili několik výprav s přespáním na našem skautském srubu, které jsou vždycky ozvláštněné nějakým výletem s různými dobrodružnými zkratkami, jindy třeba programem na téma první pomoc od studentů zdravotnické školy, který se konal v Hořicích. kde si skauti a skautky z celého okresu mohli vyzkoušet různé techniky pomoci zraněnému.

Skautky se také zúčastnily okresního kola Svojsíkova závodu, odkud si odvezly krásné 3. místo, nové zážitky a zkušenosti. Několik SaS bylo n aNárodním skautském Jamboree v Hradci Králové. V červnu jsme byli navýletě v kempu Svitačka.

Tábor proběhl v tradičním termínu na tradičním místě. Prvních 14 dní v červenci jsme strávili na Vosí louce v Netolicích. Téma CTH byly televizní soutěže. Skauti a skautky si také ozkoušeli své kulinářské schopnosti, když po menších skupinách připravovali celému táboru oběd. Na táboře jsme se taky dali do plánování náboru na září, hlavně kvůli kriticky nízkému počtu skautek (4). Nakonec se prezentovalo na 1. a 2. ZŠ.

První větší akcí v září bylo Hádankářské království na festivalu JMP. Příchozí si mohli na Arkádovém nádvoří vyzkoušet různé hlavolamy a hádanky, které připravili skauti, skautky a vedoucí ve volném čase nebo na schůzkách. Do našeho oddílu se přidalo 5 nových skautek a rozhodly jsme se jednou za čas vymýšlet i výpravy bez kluků. Také jsme byli i se skauty na tradiční výpravě v Desné. V prosinci jsme si na výpravě připravili oběd na vařičích ve sněhu. Rok 2023 jsme ukončili vánočním setkáním a promítáním fotek.

Během roku 2023 se skautky scházely každý čtvrtek. Do nového roku je v oddílu registrováno celkem 20 členů. Vedoucí a zástupkyně oddílu nově jsou Johana Angelini a Radka Novotná a rádkyněmi jsou Tereza Pažoutová a Dorota Burešová.

Johana Angelini, vedoucí oddílu skautek

CELOSTÁTNÍ JAMBOREE Hradec králové

Jamboree 2023. Největší akce novodobého skautingu na nějakou dobu. Špáťovi a jeho týmu zabrala spoustu času a způsobila nejeden šedivý vlas. Já měl podobný cíl jako oni. Umožnit účast všem skautům a skautkám z Jičína, kteří projeví zájem a zajistit jim na akci komfort. Nakonec jsme odjeli v maximálním možném počtu 12 účastníků plus já.

Moje přípravy začaly cca půl roku dopředu. Přihlašování, rozpočet akce, komunikace s organizátory, doprava nebo jídelníček. Do příprav jsem zapojil i mé rodiče, kteří přispěli v různé formě svým časem.

Za mě byla akce organizačně zvládnutá skvěle. Vždy se objeví nějaké potíže a je jen na nás, jak se k nim postavíme. Museli jsme se vypořádat s teplotami kolem nuly a malým tlakem vody v naší části areálu Parku 360. Osobně jsem občas bojoval s tím, že tu jsem samotný vedoucí. Družinový systém ale fungoval a starší pomáhali mladším. Děkuji za to.

Velké díky také patří firmě rohlík.cz, která zavážela potraviny 2x denně. Člověk se tak nemusel starat o skladování potravin a měl je vždy čerstvé. Jen je někdo musel vyzvednout a připravit z nich něco poživatelného. Čínské polévky nepřipadaly v úvahu.

Co jsem vypozoroval, účastníci si akci velmi užili a přivezli si domů neopakovatelné zážitky a vzpomínky. Také stejně jako já si dokázali, že toho zvládnou mnohem víc, než si myslí. Především všude kolem jsme mohli spatřit, že skauting má smysl.

Filip Efler, vedoucí výpravy

ROVEŘI a RANGERS

Do roku 2023 vykročili Tukani společně. Scházeli se nejen na schůzkách, ale i na několika přespání na srubu, které jsme zpestřili například bowlingem, kuželkami, nebo hraním na kytary. Pomáhali jsme na okresních závodech a při zvelebování tábořiště v Netolicích. Zúčastnili jsme se i akcí s ostatními rovery z okresu, jako byla Semilská ferratová stezka, nebo podzimní výprava do Velké Úpy.

Nejvíce jsme si ale užili týdenní tábor, který nám bude připomínat vzniklý střediskový totem. Bohužel ke konci roku začala aktivita roverského kmene upadat z důvodu vytíženosti členů v jiných oddílech, nebo kvůli studiu. Proto jsme se 16.12. po dlouhém rozmyšlení rozhodli naši činnost ukončit.

Eva Hodačová, vedoucí roverů a rangers