Přestože v tuto chvíli nemáme představy o budoucích opatřeních, jsme rozhodnuti festival uskutečnit. Pokud to situace dovolí, rádi bychom se sešli tradičně v Sobotce, ale máme i záložní on-line varianty.

Letošním tématem festivalu je folklor k němu se váže nejen tradiční cyklus dopoledních odborných přednášek, ale i náplň různorodých jazykových a interpretačních dílen. V dílně literárního překladu z angličtiny se budou frekventanti věnovat duchařským historkám, v dílně překladu z němčiny pověstem a pohádkám ze Sudet. Nebude chybět ani tradiční tvůrčí psaní nebo recitační dílny či storytelling. Nabízíme velké množství dílen, počítáme s malými skupinami, které by jednak splňovaly případná protiepidemická opatření, jednak by se daly překlopit do on-line prostoru.

Festival je „family friendly“ rodiče mohou absolvovat dílny pro dospělé a zároveň si být jisti, že jejich děti tráví čas smysluplně a bezpečně. Proto je i spektrum dílen pro děti velmi široké. Nabídka je přizpůsobena nejen věku (od předškolních po náctileté), ale i různorodosti zájmů. Kromě každoročního „dramaťáku“ budou moci děti navštěvovat dílny storytellingu nebo tvůrčího psaní, což jsou letošní novinky.

Registrace na festival je spuštěna na webových stránkách sramkovasobotka.cz, kde zatím naleznete souhrn všech dílen. Průběžně jsou zde doplňovány i informace o programu festivalu vedle odborných přednášek připravujeme také řadu besed, výstav, autorských a scénických čtení, divadel a koncertů. 

O festivalu Šrámkova Sobotka


Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší tuzemská akce svého druhu. Každoročně se koná první červencový týden na počest významného soboteckého rodáka, básníka Fráni Šrámka, při příležitosti výročí literátova úmrtí.
Posláním festivalu je napomáhat zájmu veřejnosti o mateřštinu, kulturu mluveného slova a literaturu. Nalézáním souvztažnosti mezi historií a současným vývojem oboru jsou objevovány nové možnosti, jak nazírat poezii, literaturu a slovesnou kulturu, ale také didaktiku češtiny. V neposlední řadě Šrámkova Sobotka pečuje o rozvoj kultury města a regionu. Zmíněná problematika je každoročně pojímána skrz určité téma – letošní 65. ročník nese titul Od folkloru k folkloru.
Téma je nahlíženo skrze řadu programových linií. Patří mezi ně odborné přednášky, besedy, autorská a scénická čtení, stejně tak divadelní představení či hudební a filmové pořady. Vedle programu festival nabízí řadu tvůrčích a didaktických dílen s předními českými umělci a odborníky. Festivalové publikum je věkově a profesně různorodé – mezi účastníky patří studenti, rodiny s dětmi i senioři. Všechny spojuje zájem o slovo v různých jeho proměnách a projevech.

Lada Blažejová, členka přípravného výboru festivalu