A protože si to v naší sobotecké mateřince uvědomujeme, tak již po několik let rádi přijímáme pozvání od babiček a dědečků do Domu s pečovatelskou službou v Sobotce. Jaké milé překvapení pro babičky a dědečky bylo, když minulou středu uviděli, že budou s dětmi vyrábět. Rádi nám pomohli nachystat šišky, korálky, větvičky, skleničky, svíčky a další materiál. A pak se už mohli s chutí pustit do výroby svícnů. Společná práce všem šla od ruky a za chvíli byl všechen materiál zpracovaný. Každý z přítomných seniorů si odnášel alespoň jeden svícen, aby jim zpříjemnil adventní a vánoční čas. Ještě větší potěšení ze společně strávených chvilek měli ti, za kterými přišla vnoučátka. A za jednou babičkou přišla dokonce pravnučka.

Předvánoční společné tvoření bavilo děti i staroušky.

Po několikaleté spolupráci víme, že pouto mezi seniory a malými dětmi je velmi důležité a naše spolupráce přináší výhody oběma stranám. Na jedné straně seniorům, kteří chtějí prožívat svůj život aktivně a na straně druhé dětem, kterým taková setkání pomáhají odstranit ostych.

Aby babičkám a dědečkům adventní čas příjemně ubíhal, tak děti za nimi přijdou ještě poslední středu před Vánoci, a to s pásmem písniček a vánočních koled.

za Mateřskou školu v Sobotce Hana Reslová