Na tento náš poslední výlet do okolí Sobotky vyjdeme ze soboteckého Náměstí Míru silnicí na Mladějov, která nás za čtvrthodinku dovede do Čálovic. Hned po příchodu do vsi vidíme vpravo roubenku čp. 17 a kousek výš za ní roubenou sýpku se sloupkovou pavlačí v usedlosti čp. 12, před ní odbočíme vlevo a kolem roubené sýpky v usedlosti čp. 2 - je vlevo kousek dál od cesty - dojdeme ke zděnému domu čp. 4, jehož pavlač má vyřezávané sloupky a k roubence čp. 5.

Po návratu k silnici stoupáme po ní za hezkých výhledů na Sobotku se zámkem Humprechtem mezi poli a pak okrajem lesa, až se k nám zprava připojí zelená značka ze Sobotky na Trosky a po ní se dáme vpravo až k dnes již rozebranému větrnému mlýnu Na Větráku. Zde ze značky odbočíme vlevo, po návrší jdeme k objektům Agrochovu a pak před nimi vpravo sestoupíme do středu vsi Staňkova Lhota k pískovcovému kříži.

U něj se dáme vpravo dolů k blízké roubence čp. 17, od níž se vracíme silnicí vzhůru kolem kříže k roubenému domu čp. 8 a dál až za ves, kde ještě před hlavní silnicí z Jičína do Mladé Boleslavi odbočíme mírně vlevo na původní silnici Sobotka - Jičín a jdeme po ní 20 minut k autobusové zastávce. Zde uhneme vpravo a přes hlavní silnici sejdeme dolů do vísky Lavice.

V ní nás hned na počátku u mostu vlevo vítá pěkně udržovaná roubenka čp. 24, naproti kousek dál od silničky za domem čp. 7 stojí usedlost čp. 1 s roubeným domem a roubenou stodolou a za ní se brzy objeví vlevo těsně u silnice roubenka čp. 10. U ní odbočíme vlevo k blízké zdejší nejhezčí rozsáhlé usedlostí čp. 12 (viz foto) s krásným patrovým domem se zděným přízemím a roubeným patrem v kožichu s pavlačí s vyřezávanými sloupky, roubenou sýpkou, pískovcovým chlévem se dvěma portály a bránou s vyřezávanými vraty s nezvyklými dvěma slunci.

Z Lavice se vracíme zpět až na starou silnici Sobotka - Jičín a po ní vpravo za chvilku dojdeme ke známé bývalé hospodě Šalandě čp. 15 s roubenou sýpkou, patřící již do Plhova. U ní se dáme silnicí vlevo dolů kolem usedlosti čp. 16 s roubenou stodolou a později kolem usedlosti čp. 17 s další roubenou stodolou přijdeme na rozcestí. Odtud pokračujeme vpravo do plhovské osady Mackov k čp. 36 s roubenou sýpkou a k protější roubence čp. 22 a 100 m za ní na téže straně stojí archaický roubený dům čp. 35 s lomenicí i roubením ve štítu.

Po návratu k rozcestí jdeme rovně do centra Plhova, ještě před ním jdeme po cestě rovně k zajímavé usedlosti čp. 11, jejíž dům má roubenou světnici s roubenou sušárnou a sýpkou se zděným přízemím a roubeným patrem. Po návratu jdeme vpravo na náves, kde odbočíme vlevo kolem roubenky čp. 33 k protější usedlosti čp. 56 s roubenou stodolou a po návratu k silnici se dáme vlevo k usedlosti čp. 3 s roubenou sýpkou i stodolou, kde náš výlet končí. Od ní se proto vracíme až k Šalandě a odsud vpravo k blízké aut. zast., odkud odjedeme do Sobotky.

Petr Luniaczek