Žáci tří tříd byli rozděleni do skupin a prošli si čtyřmi stanovišti, na nichž se postupně seznámili s následujícími tématy: úvěry a banky, trh, reklamace a domácí rozpočet. Vyučující MOA Jičín si připravili aktivity, při nichž žáci byli vedeni ke kooperaci, zamýšlení se nad běžnými situacemi ze světa financí, se kterými se potkal nebo jistě potká každý z nich.

Projekt byl okořeněn i hravými formami práce a veden vyučujícími přijatelně vzhledem k věku žáků. Žáci si třeba formou hry vyzkoušeli role kupujícího a prodávajícího. Po absolvování projektu děti konstatovaly, že celý den byl pro ně z hlediska praktického života velmi užitečný a poučily se v oblasti financí. Děkujeme kolegům z MOA Jičín za jejich energii, profesionalitu a chuť si tento projekt pro naše žáky v červnu připravit.

Naším přáním je, aby i v budoucnu byla zachována spolupráce mezi školami a děti dostaly možnost opět se podobného projektu zúčastnit.

Vyučující ze Čtyřky